ГДЗ 10 клас Алгебра А. Г. Мерзляк, Д. А. Номіровський, В. Б. Полонський 2018 Поглиблений рівень вивчення

ГДЗ Алгебра 10 клас А. Г. Мерзляк, Д. А. Номіровський, В. Б. Полонський (2018 рік) Поглиблений рівень вивчення

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Алгебра за 10 клас. Автори: А. Г. Мерзляк, Д. А. Номіровський, В. Б. Полонський Видавництво: Гімназія, Харків. Повні і докладні відповіді до вправ!

§ 2. СТЕПЕНЕВА ФУНКЦІЯ

2. Степенева функція з натуральним і цілим показником

3. Обернена функція

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18

4. Означення кореня n-го степеня

5. Властивості кореня n-го степеня

6. Степінь з раціональним показником та його властивості

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22

7. Ірраціональні рівняння

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

8. Різні прийоми розв’язування ірраціональних рівнянь та їхніх систем

9. Ірраціональні нерівності

§3. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ

10. Радіанна міра кута

11. Тригонометричні функції числового аргументу

12. Знаки значень тригонометричних функцій

13. Періодичні функції

14. Властивості та графіки функцій y = sin x і y = cos x

15. Властивості та графіки функцій y = tg x і y = ctg x

16. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу

17. Формули додавання

18. Формули зведення

19. Формули подвійного, потрійного та половинного кутів

20. Формули для перетворення суми, різниці та добутку тригонометричних функцій

§4. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ

21. Рівняння cos x = b

22. Рівняння sin x = b

23. Рівняння tg x = b і ctg x = b

24. Функції y = arccos x і y = arcsin x

25. Функції y = arctg x і y = arcctg x

26. Тригонометричні рівняння, які зводяться до алгебраїчних

27. Розв’язування тригонометричних рівнянь методом розкладання на множники

28. Приклади розв’язування більш складних тригонометричних рівнянь

29. Про рівносильні переходи під час розв’язування тригонометричних рівнянь

30. Тригонометричні нерівності

31. Тригонометрична підстановка

§5. ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ

32. Числові послідовності

33. Границя числової послідовності

34. Теореми про арифметичні дії зі збіжними послідовностями

35. Властивості збіжних послідовностей

36. Теорема Вейєрштрасса

§6. ГРАНИЦЯ ТА НЕПЕРЕРВНІСТЬ ФУНКЦІЇ

37. Границя функції в точці

38. Теореми про арифметичні дії з границями функцій у точці

39. Неперервність функції в точці

40. Деякі властивості неперервних функцій

41. Перша чудова границя

42. Асимптоти графіка функції

§7. ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ

43. Приріст функції. Задачі, які приводять до поняття похідної

44. Поняття похідної

45. Правила обчислення похідних

46. Рівняння дотичної

47. Теореми Ферма, Ролля, Лагранжа

48. Ознаки зростання і спадання функції

49. Точки екстремуму функції

50. Найбільше і найменше значення функції на відрізку

51. Друга похідна. Поняття опуклості функції

52. Побудова графіків функцій