ГДЗ 10 клас Алгебра А. Г. Мерзляк, Д. А. Номіровський, В. Б. Полонський 2018 Поглиблений рівень вивчення

ГДЗ Алгебра 10 клас А. Г. Мерзляк, Д. А. Номіровський, В. Б. Полонський (2018 рік) Поглиблений рівень вивчення
  • Автори:
  • Рік видання: 2018
  • Видавництво: Гімназія, Харків
  • Тип: Поглиблений рівень вивчення

§ 2. СТЕПЕНЕВА ФУНКЦІЯ

2. Степенева функція з натуральним і цілим показником № 1-29

3. Обернена функція № 1-18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18

4. Означення кореня n-го степеня № 1-29

5. Властивості кореня n-го степеня № 1-33

6. Степінь з раціональним показником та його властивості № 1-22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22

7. Ірраціональні рівняння № 1-19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

8. Різні прийоми розв’язування ірраціональних рівнянь та їхніх систем № 1-22

9. Ірраціональні нерівності № 1-19

§3. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ

10. Радіанна міра кута № 1-21

11. Тригонометричні функції числового аргументу № 1-18

12. Знаки значень тригонометричних функцій № 1-12

13. Періодичні функції № 1-33

14. Властивості та графіки функцій y = sin x і y = cos x № 1-26

15. Властивості та графіки функцій y = tg x і y = ctg x № 1-16

16. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу № 1-26

17. Формули додавання № 1-48

18. Формули зведення № 1-21

19. Формули подвійного, потрійного та половинного кутів № 1-55

20. Формули для перетворення суми, різниці та добутку тригонометричних функцій № 1-26

§4. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ

21. Рівняння cos x = b № 1-25

22. Рівняння sin x = b № 1-24

23. Рівняння tg x = b і ctg x = b № 1-26

24. Функції y = arccos x і y = arcsin x № 1-44

25. Функції y = arctg x і y = arcctg x № 1-32

26. Тригонометричні рівняння, які зводяться до алгебраїчних № 1-41

27. Розв’язування тригонометричних рівнянь методом розкладання на множники № 1-15

28. Приклади розв’язування більш складних тригонометричних рівнянь № 1-30

29. Про рівносильні переходи під час розв’язування тригонометричних рівнянь № 1-12

30. Тригонометричні нерівності № 1-12

31. Тригонометрична підстановка № 1-13

§5. ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ

32. Числові послідовності № 1-29

33. Границя числової послідовності № 1-34

34. Теореми про арифметичні дії зі збіжними послідовностями № 1-23

35. Властивості збіжних послідовностей № 1-26

36. Теорема Вейєрштрасса № 1-26

§6. ГРАНИЦЯ ТА НЕПЕРЕРВНІСТЬ ФУНКЦІЇ

37. Границя функції в точці № 1-27

38. Теореми про арифметичні дії з границями функцій у точці № 1-20

39. Неперервність функції в точці № 1-37

40. Деякі властивості неперервних функцій № 1-26

41. Перша чудова границя № 1-21

42. Асимптоти графіка функції № 1-28

§7. ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ

43. Приріст функції. Задачі, які приводять до поняття похідної № 1-15

44. Поняття похідної № 1-42

45. Правила обчислення похідних № 1-45

46. Рівняння дотичної № 1-52

47. Теореми Ферма, Ролля, Лагранжа № 1-33

48. Ознаки зростання і спадання функції № 1-51

49. Точки екстремуму функції № 1-48

50. Найбільше і найменше значення функції на відрізку № 1-36

51. Друга похідна. Поняття опуклості функції № 1-42

52. Побудова графіків функцій № 1-14

Популярні ГДЗ:

На жаль, алгебра не є предметом, в якому легко розібратися з першого разу. Іноді, учню може знадобитися чимало часу, щоб виконати практику. Буває так, що старшокласнику простіше самостійно вивчити теорію, ніж почути пояснення від вчителя. Предмет істотно розвиває аналітичні здібності школяра, які безумовно стануть в нагоді не тільки в подальшому навчанні, а також в побуті і професійній діяльності. При роботі над завданням учень може використовувати інтернет, як додаткове джерело інформації. Але краще відкрити наш сервіс, на якому можна знайти унікальну підмогу.

Чим ж такий хороший збірник з алгебри поглиблений рівень за 10 клас від Мерзляк, Номіровський, Полонський, Якір

З ним слід працювати вдумливо, повільно і акуратно. Тобто не варто просто списувати домашнє завдання, щоб отримати відмінну оцінку. Решебник буде корисний, якщо потрібно надолужити пропущений матеріал або підвищити успішність. Онлайн-шпаргалка не просто дасть готові рішення, а й допоможе школяреві набути впевненості в знаннях з дисципліни. зібрані відповіді на номери, до питань і завдань після параграфів, до домашньої та підсумкової контрольних робіт. Скориставшись даними посібником одного разу, учень не захоче з ним розлучатися. Адже в ньому зібрані докладні інструкції до вправ будь-якої складності. Номери грамотно оформлені, мають наочні схеми і креслення. Зручність онлайн-посібника учень оцінить по достоїнству. Сайт має незаперечні переваги: ​​доступність, мобільність, простота. Крім того, для школяра вкрай важливо навчитися займатися вдома самостійно, без допомоги батьків. Це позитивно позначиться на успішності учня в цілому. А ще допоможе заощадити значні кошти сім'ї на послуги репетиторів. Підключитися до порталу може кожен через інтернет і будь-який електронний пристрій пристрій. Меню і склад сторінок всюди відкриються однаково швидко і наочно - з екрану смартфона або планшета, з ПК, ноутбука. Наявність допоміжного посібника з готовими відповідями забезпечує якісний процес самопідготовки і виконання домашньої роботи по предмету.

З ним учні отримують такі можливості:

  • детально розібрати кожну вправу;
  • перевірити правильність власних рішень;
  • надійно закріпити отримані знання та навички;
  • підготуватися до майбутніх контрольних робіт.