ГДЗ 10 клас Алгебра А.Г. Мерзляк, Д.А. Номіровський, В.Б. Полонський, М.С. Якір 2010 Академічний рівень

ГДЗ Алгебра 10 клас А.Г. Мерзляк, Д.А. Номіровський, В.Б. Полонський, М.С. Якір (2010 рік) Академічний рівень
  • Автори:
  • Рік видання: 2010
  • Видавництво: Гімназія, Харків
  • Тип: Академічний рівень

Тема 1. Функції, рівняння і нерівності № 1-241

Множина та її елементи № 1-14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Підмножина. Операції над множинами № 15-45

Функція та її основні властивості № 46-110

Парні і непарні функції № 111-143

Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень № 144-180

Обернена функція № 181-197

Рівносильні рівняння та рівносильні нерівності. Рівняння-наслідок № 198-212

Метод інтервалів № 214-241

Тема 2. Степенева функція № 242-487

Степенева функція з натуральним показником № 242-271

Степенева функція з цілим показником № 272-318

Властивості кореня п-ого степеня № 319-357

Тотожні перетворення виразів, що містять корені п-ого степеня № 358-396

Функція [y = \sqrt[n]{x}\](у = арифметичний корінь п-ого степеня з х) № 397-420

Означення та властивості степеня з раціональним показником № 421-487

Тема 3. Тригонометричні функції № 248-771

Радіанне вимірювання кутів. Тригонометричні функції числового аргументу № 488-536

Знаки тригонометричних функцій № 537-558

Періодичні функції № 559-569

Властивості і графіки функцій y=sinx та y=cosx № 570-596

Властивості і графіки функцій y=tgx та y=ctgx № 597-615

Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу № 616-669

Формули зведення № 670-732

Сума і різниця синусів (косинусів) № 733-762

Гармонічні коливання № 763-771

Тема 4. Тригонометричні рівняння і нерівності № 772-906

Рівняння cosx=b № 772-783

Рівняння sinx=b № 784-797

Рівняння tgx=b ctgx=b № 798-811

Функції y=arccosx, y=arcsinx, y=arctgx, y=arcctgx № 812-830

Тригонометричні рівняння, які зводяться до алгебраїчних № 831-855

Розв’язування тригонометричних рівнянь методом розкладання на множники № 856-870

Розв’язування найпростіших тригонометричних нерівностей № 871-906

Тема 5. Систематизація та узагальнення, резервний час № 907-947

Степенева функція № 907-922

Тригонометричні функції № 923-935

Тригонометричні рівняння і нерівності № 936-947

Популярні ГДЗ: