ГДЗ 10 клас Алгебра А.Г. Мерзляк, Д.А. Номіровський, В.Б. Полонський, М.С. Якір 2010 Академічний рівень

ГДЗ Алгебра 10 клас А.Г. Мерзляк, Д.А. Номіровський, В.Б. Полонський, М.С. Якір (2010 рік) Академічний рівень

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Алгебра за 10 клас. Автори: А.Г. Мерзляк, Д.А. Номіровський, В.Б. Полонський, М.С. Якір Видавництво: Гімназія, Харків. Повні і докладні відповіді до вправ!

Тема 1. Функції, рівняння і нерівності

Множина та її елементи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Підмножина. Операції над множинами

Функція та її основні властивості

Парні і непарні функції

Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень

Обернена функція

Рівносильні рівняння та рівносильні нерівності. Рівняння-наслідок

Метод інтервалів

Тема 2. Степенева функція

Степенева функція з натуральним показником

Степенева функція з цілим показником

Властивості кореня п-ого степеня

Тотожні перетворення виразів, що містять корені п-ого степеня

Функція [y = \sqrt[n]{x}\](у = арифметичний корінь п-ого степеня з х)

Означення та властивості степеня з раціональним показником

Тема 3. Тригонометричні функції

Радіанне вимірювання кутів. Тригонометричні функції числового аргументу

Знаки тригонометричних функцій

Періодичні функції

Властивості і графіки функцій y=sinx та y=cosx

Властивості і графіки функцій y=tgx та y=ctgx

Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу

Формули зведення

Сума і різниця синусів (косинусів)

Гармонічні коливання

Тема 4. Тригонометричні рівняння і нерівності

Рівняння cosx=b

Рівняння sinx=b

Рівняння tgx=b ctgx=b

Функції y=arccosx, y=arcsinx, y=arctgx, y=arcctgx

Тригонометричні рівняння, які зводяться до алгебраїчних

Розв’язування тригонометричних рівнянь методом розкладання на множники

Розв’язування найпростіших тригонометричних нерівностей

Тема 5. Систематизація та узагальнення, резервний час

Степенева функція

Тригонометричні функції

Тригонометричні рівняння і нерівності