ГДЗ 10 клас Алгебра А.Г. Мерзляк, Д.А. Номіровський, В.Б. Полонський, М.С. Якір 2010 Профільний рівень

ГДЗ Алгебра 10 клас А.Г. Мерзляк, Д.А. Номіровський, В.Б. Полонський, М.С. Якір (2010 рік) Профільний рівень
  • Автори:
  • Рік видання: 2010
  • Видавництво: Гімназія, Харків
  • Тип: Профільний рівень

§ 1. Множини. Операції над множинами № 1-72

1. Множина та її елементи № 1-16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2. Підмножина. Операції над множинами № 17-50

3. Скінченні множини. Взаємно однозначна відповідність № 51-60

4. Нескінченні множини. Зліченні множини № 62-72

§ 2. Функції, многочлени, рівняння і нерівності № 73-403

5. Повторення та розширення відомостей про функцію № 73-99

6. Зростання і спадання функції. Найбільше і найменше значення функції № 100-140

7. Парні і непарні функції № 141-167

8. Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень № 168-194

9. Як побудувати графіки функцій у = f (|х|) і у = | f(x) | № 195-216

10. Обернена функція № 217-236

11. Рівносильні рівняння. Рівняння-наслідок. Рівносильні нерівності № 237-249

12. Метод інтервалів № 250-269

13. Рівняння і нерівності з параметрами № 270-291

14. Рівняння і нерівності, які містять знак модуля № 292-320

15. Рівняння з двома змінними та його графік № 321-338

16. Нерівності з двома змінними № 339-353

17. Системи нерівностей з двома змінними № 354-364

18. Ділення многочленів. Корені многочлена. Теорема Безу № 365-385

19. Алгебраїчні рівняння № 386-389

20. Метод математичної індукції № 390-403

§ 3. Степенева функція № 404-667

21. Степенева функція з натуральним показником № 404-433

22. Степенева функція з цілим показником № 434-457

23. Означення кореня n-го степеня № 458-483

24. Властивості кореня n-го степеня № 484-513

25. Тотожні перетворення виразів, які містять корені n-го степеня № 514-545

26. Функція № 546-574

27. Означення та властивості степеня з раціональним показником № 575-595

28. Перетворення виразів, які містять степені з раціональним показником № 596-612

29. Ірраціональні рівняння № 613-630

30. Метод рівносильних перетворень при розв’язуванні ірраціональних рівнянь № 631-640

31. Різні прийоми розв’язування ірраціональних рівнянь та їх систем № 641-654

32. Ірраціональні нерівності № 655-667

§ 4. Тригонометричні функції № 668-968

33. Радіанне вимірювання кутів № 668-694

34. Тригонометричні функції числового аргументу № 695-717

35. Знаки значень тригонометричних функцій № 718-736

36. Періодичні функції № 737-748

37. Властивості і графіки функцій у = sin х і у = cos х № 749-778

38. Властивості і графіки функцій у = tg х і у = ctg x № 779-794

39. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу № 795-816

40. Формули додавання № 817-862

41. Формули зведення № 863-880

42. Формули подвійного, потрійного і половинного аргументів № 881-934

43. Формули для перетворення суми і різниці тригонометричних функцій у добуток № 935-953

44. Формули перетворення добутку тригонометричних функцій у суму № 954-963

45. Гармонічні коливання № 964-968

§ 5. Тригонометричні рівняння і нерівності № 969-1201

46. Рівняння cos х = b № 969-993

47. Рівняння sin х = b № 994-1018

48. Рівняння tg х = b і ctg х = b № 1020-1035

49. Функції у = аrссов х і у = arcsin х № 1036-1073

50. Функції у = arctg х і у = arcctg х № 1074-1096

51. Тригонометричні рівняння, які зводяться до алгебраїчних № 1097-1135

52. Розв’язування тригонометричних рівнянь методом розкладання на множники № 1136-1149

53. Приклади розв’язування більш складних тригонометричних рівнянь № 1150-1163

54. Про рівносильні переходи при розв’язуванні тригонометричних рівнянь № 1164-1175

55. Приклади розв’язування систем тригонометричних рівнянь № 1176-1183

56. Найпростіші тригонометричні нерівності № 1184-1191

57. Приклади розв’язування більш складних тригонометричних нерівностей № 1192-1201

Популярні ГДЗ: