ГДЗ 10 клас Алгебра Є.П. Нелін 2010 Академічний рівень

ГДЗ Алгебра 10 клас Є.П. Нелін (2010 рік) Академічний рівень
  • Автори:
  • Рік видання: 2010
  • Видавництво: Гімназія, Харків
  • Тип: Академічний рівень

РОЗДІЛ 1. ФУНКЦІЇ, РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ

§ 1. Множини

§ 2. Функції

§ 3. Рівняння

§ 4. Нерівності: рівносильні перетворення та загальний метод інтервалів № 1-3

1 2 3

§ 5. Графіки рівнянь та нерівностей з двома змінними № 1-5

1 2 3 4 5

§ 6. Метод математичної індукції № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

§ 7. Многочлени від однієї змінної та дії над ними

§ 8. Рівняння і нерівності, що містять знак модуля № 1-16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

§ 9. Рівняння і нерівності з параметрами № 1-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

РОЗДІЛ 2. СТЕПЕНЕВА ФУНКЦІЯ

§ 10. Корінь п-го степеня та його властивості. Функція у = корінь (х) та її графік № 1-20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

§ 11. Ірраціональні рівняння № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 12. Узагальнення поняття степеня. Степенева функція, її властивості та графік

§ 13. Застосування властивостей функцій до розв'язування ірраціональних рівнянь

§ 14. Ірраціональні нерівності № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 15. Розв'язування ірраціональних рівнянь та нерівностей з параметрами № 1-3

1 2 3

Додаткові вправи до розділу 2 № 1-9

1 2 3 5 6 7 8 9

РОЗДІЛ 3. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ

§ 16. Радіанна міра кутів № 1-6

1 2 3 4 5 6

§ 17. Тригометричні функції кута і числового аргументу № 1-5

1 2 3 4 5

§ 18. Властивості тригонометричних функцій № 1-4

1 2 3 4

§ 19. Графіки функцій синуса, косинуса, тангенса і котангенса та їх властивості № 1-13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

§ 20. Співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу № 1-5

1 2 3 4 5

§ 21. Формули додавання та їх наслідки

§ 22. Додаткові формули тригонометрії

РОЗДІЛ 4. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ

§ 23. Обернені тригонометричні функції № 1-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§ 24. Розв’язування найпростіших тригонометричних рівнянь № 1-13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

§ 25 Розв’язування тригонометричних рівнянь, які відрізняються від найпростіших № 1-20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

§ 26. Розв'язування систем тригонометричних рівнянь № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 27. Найпростіші тригонометричні нерівності № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 28. Приклади розв’язування більш складних тригонометричних рівнянь та їх систем № 1-6

1 2 3 4 5 6

§ 29. Тригонометричні рівняння з параметрами № 1-10

1 2 3 4 5 7 8 9 10

§ 30. Розв’язування тригонометричних нерівностей № 1-9

1 2 3 4 5 7 8 9

Популярні ГДЗ: