ГДЗ 10 клас Алгебра Є.П. Нелін 2010 Профільний рівень

ГДЗ Алгебра 10 клас Є.П. Нелін (2010 рік) Профільний рівень
  • Автори:
  • Рік видання: 2010
  • Видавництво: Не вказано
  • Тип: Профільний рівень

§ 1. Множини

1.1. Множини та операції над ними № 1-17

1 2 3 4 5 6 8 9 11 13 14 16 17

1.2. Взаємно однозначна відповідність між елементами множин № 1-11

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

1.3. Числові множини № 1-6

1 2 3 4 5 6

1.4. Метод математичної індукції № 1-12

1 3 5 6 7 8 10 11 12

§ 2. Числові функції

2.1. Поняття числової функції № 1-13

1 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13

2.2. Особливості і графіки основних видів функцій № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

2.3. Побудова графіків функцій № 1-8

1 2 3 4 5 6 8

§ 3. Рівняння та їх системи

3.1. Рівняння-наслідки № 1-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.2. Системи рівнянь № 1-6

1 2 3 4 5 6

3.3. Застосування властивостей функцій № 1-5

1 2 3 4 5

§ 4. Нерівності зі змінними

1 2 3

§ 5. Рівняння і нерівності, що містять знак модуля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

§ 6. Рівняння й неріваності з параметрами

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 7. Графіки рівнянь та нерівностей з двома змінними

1 2 3 4 5

§ 8. Многочлени від однієї змінної

8.1. Означення многочленів від однієї змінної та їх тотожна рівність № 1-6

1 2 3 4 5 6

8.2. Дії над многочленами № 1-4

1 2 3 4

8.3. Теорема Безу № 1-14

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14

8.4. Схема Горнера № 1-3

1 2 3

8.5. Знаходження раціональних коренів № 1-6

1 2 3 4 5 6

§ 9. Корінь n-го степеня та його властивості

9.1. Корінь n-го степеня та його властивості № 1-20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

9.3. Обернена функція № 1-3

1 2

§ 10. Ірраціональні рівняння

10.1. Найпростіші способи розв'язування ірраціональних рівнянь № 1-8

1 2 3 4 5 6 8

10.2. Застосування властивостей функцій № 1-4

1 2 3 4

10.3. Приклади використання інших способів розв'язування ірраціональних рівнянь № 1-4

1 2 4

§ 11. Ірраціональні нерівності

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 12. Узагальнення поняття степеня

12.1. Узагальнене поняття степеня № 1-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12.2. Степенева функція, її властивості та графік № 1-4

1 2 4

§ 13. Розв'язування ірраціональних рівнянь та нерівностей з параматрами

1 2 3 4 5 6

§ 14. Радіанна міра кутів

1 3 4

§ 15. Тригонометричні функції кута

1 2 3

§ 16. Властивості тригонометричних функцій

1 2 3

§ 17. Графіки функцій

1 2 3 5 6 7 8 10 11 12

§ 18. Співвідношення між тригонометричними функціями

1 2 3 4 5

§ 19. Формули додавання та їх наслідки

19.1. Формули додавання № 1-4

1 2 3 4

19.2. Формули подвійного аргументу № 1-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

19.3. Формули зведення № 1-3

1 2 3

19.4. Формули суми і різниці № 1-4

1 2 3 4

19.5. Формули потрійного та половинного аргументів № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

19.6. Формула перетворення виразу № 1-4

1 2 3 4

§ 20. Обернені тригонометричні функції

1 2 3 5 6 7 8 9 10

§ 21. Розв'язання найпростіших тригонометричних рівнянь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

§ 22. Розв'язання найпростіших тригонометричних рівнянь, які відрізняються від найпростіших

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

§ 23. Розв'язання систем тригонометричних рівнянь

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 24. Приклади розв'язання

1 2 3 4 5 6

§ 25. Розв'язання тригонометричних нерівностей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

§ 26. Тригонометричні рівняння з параметрами

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Популярні ГДЗ: