ГДЗ 10 клас Біологія Т.С. Котик, О.В. Тагліна 2013 Робочий зошит

ГДЗ Біологія 10 клас Т.С. Котик, О.В. Тагліна (2013 рік) Робочий зошит

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Біологія за 10 клас. Автори: Т.С. Котик, О.В. Тагліна Видавництво: Ранок, Харків. Повні і докладні відповіді до вправ!

Вступ

Історія розвитку біології

1 2 3 4 5

Методи біологічних досліджень

1 2 3 4 5 6

Розділ 1. Молекулярний рівень організації життя

Елементний склад організмів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вуглеводи

1 2 3 4 5 6 7 8

Ліпіди

1 2 3 4 5 6 7 8

Білки, їхня будова й особливості

1 2 3 4 5 6 7 8

Функції білків. Ферменти

1 2 3 4 5 6 7

Вітаміни, гормони, фактори росту, їхня роль у життєдіяльності організмів

1 2 3 4 5 6 7

Нуклеїнові кислоти. АТФ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Підсумковий контроль. Варіант 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Підсумковий контроль. Варіант 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Розділ 2. Клітинний рівень організації життя

Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень

1 2 3 4 5 6

Загальний план будови клітини

1 2 3 4 5 6 7 8

Хімічний склад і будова клітинних мембран

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ядро. Будова та функції. Нуклеоїд прокаріотичних клітин

1 2 3 4 5 6 7 8

Цитоплазма та її компоненти

1 2 3 4 5 6 7 8

Одномембранні органели

1 2 3 4 5 6 7 8

Двомембранні органели

1 2 3 4 5 6 7 8

Хромосоми. Каріотип

1 2 3 4 5 6

Клітинний цикл еукаріотичних клітин

1 2 3 4 5 6 7

Мейоз

1 2 3 4 5 6 7

Обмін речовин і перетворення енергії в клітині

1 2 3 4 5 6 7

Пластичний обмін. Біосинтез білків

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сучасна клітинна теорія

1 2 3 4 5 6 7 8

Підсумковий контроль. Варіант 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Підсумковий контроль. Варіант 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Розділ 3. Організмений рівень організації життя

Віруси, їхня будова й життєві цикли

1 2 3 4 5 6

Роль вірусів у природі й житті людини

1 2 3 4 5 6

Пріони, їхня будова й життєві цикли

1 2 3 4 5 6 7

Прокаріоти. Особливості організації і життєдіяльності

1 2 3 4 5 6 7

Роль бактерій у природі й житті людини

1 2 3 4 5 6

Одноклітинні еукаріоти. Колоніальні організми

1 2 3 4 5 6 7

Багатоклітинні організми. Стовбурні клітини

1 2 3 4 5 6

Тканини тварин. Регенерація

1 2 3 4 5 6

Тканини рослинного організму. Гістотехнології

1 2 3 4 5 6 7

Органи й системи органів багатоклітинних організмів

1 2 3 4 5 6 7

Регуляція функцій у багатоклітинних організмів

1 2 3 4 5 6 7

Колонії багатоклітинних організмів

1 2 3 4 5 6 7

Підсумковий контроль. Варіант 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Підсумковий контроль. Варіант 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Лабораторні роботи

Практичні роботи