ГДЗ 10 клас Біологія Т.С. Котик, О.В. Тагліна 2013 Робочий зошит

ГДЗ Біологія 10 клас Т.С. Котик, О.В. Тагліна (2013 рік) Робочий зошит
  • Автори:
  • Рік видання: 2013
  • Видавництво: Ранок, Харків
  • Тип: Робочий зошит

Вступ

Історія розвитку біології № 1-5

1 2 3 4 5

Методи біологічних досліджень № 1-6

1 2 3 4 5 6

Розділ 1. Молекулярний рівень організації життя

Елементний склад організмів № 1-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вуглеводи № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

Ліпіди № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

Білки, їхня будова й особливості № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

Функції білків. Ферменти № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

Вітаміни, гормони, фактори росту, їхня роль у життєдіяльності організмів № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

Нуклеїнові кислоти. АТФ № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Підсумковий контроль. Варіант 1 № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Підсумковий контроль. Варіант 2 № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Розділ 2. Клітинний рівень організації життя

Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень № 1-6

1 2 3 4 5 6

Загальний план будови клітини № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

Хімічний склад і будова клітинних мембран № 1-9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ядро. Будова та функції. Нуклеоїд прокаріотичних клітин № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

Цитоплазма та її компоненти № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

Одномембранні органели № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

Двомембранні органели № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

Хромосоми. Каріотип № 1-6

1 2 3 4 5 6

Клітинний цикл еукаріотичних клітин № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

Мейоз № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

Обмін речовин і перетворення енергії в клітині № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

Пластичний обмін. Біосинтез білків № 1-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сучасна клітинна теорія № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

Підсумковий контроль. Варіант 1 № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Підсумковий контроль. Варіант 2 № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Розділ 3. Організмений рівень організації життя

Віруси, їхня будова й життєві цикли № 1-6

1 2 3 4 5 6

Роль вірусів у природі й житті людини № 1-6

1 2 3 4 5 6

Пріони, їхня будова й життєві цикли № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

Прокаріоти. Особливості організації і життєдіяльності № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

Роль бактерій у природі й житті людини № 1-6

1 2 3 4 5 6

Одноклітинні еукаріоти. Колоніальні організми № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

Багатоклітинні організми. Стовбурні клітини № 1-6

1 2 3 4 5 6

Тканини тварин. Регенерація № 1-6

1 2 3 4 5 6

Тканини рослинного організму. Гістотехнології № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

Органи й системи органів багатоклітинних організмів № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

Регуляція функцій у багатоклітинних організмів № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

Колонії багатоклітинних організмів № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

Підсумковий контроль. Варіант 1 № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Підсумковий контроль. Варіант 2 № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Лабораторні роботи

Практичні роботи

Популярні ГДЗ: