ГДЗ 10 клас Фізика Ф.Я. Божинова, О.О. Кірюхіна 2010 Комплексний зошит

ГДЗ Фізика 10 клас Ф.Я. Божинова, О.О. Кірюхіна (2010 рік) Комплексний зошит
  • Автори:
  • Рік видання: 2010
  • Видавництво: Не вказано
  • Тип: Комплексний зошит

Частина 1. Поточний контроль знань

Вступ. Абетка кінематики

Рівномірний прямолінійний рух

Самостійна робота 1. Закон додавання швидкостей. Середня швидкість

Самостійна робота 2. Швидкість і прискорення під час рівноприскореного прямолінійного руху

Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху

Самостійна робота 3. Кінематика рівномірного руху тіла по колу

Сила. Додавання сил. Перший закон динаміки Ньютона

Самостійна робота 4. Другий і третій закони динаміки Ньютона

Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Вага та невагомість

Рух тіла під дією кількох сил (рух у горизонтальному та вертикальному напрямках)

Рух тіла під дією кількох сил (рух по похилій площині)

Рух тіла під дією кількох сил (рух системи зв’язаних тіл)

Самостійна робота 5. Рівновага тіл. Момент сили

Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу

Самостійна робота 6. Механічна робота. Потужність. Механічна енергія

Механічна робота. Закон збереження механічної енергії

Релятивістська механіка

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії

Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії

Самостійна робота 7. Газові закони. Рівняння стану ідеального газу

Ізопроцеси в газах

Пароутворення та конденсація. Вологість повітря

Самостійна робота 8. Властивості рідин. Будова та властивості твердих тіл

Самостійна робота 9. Внутрішня енергія тіл. Перший закон термодинаміки

Самостійна робота 10. Теплова та холодильна машини

Частина 2. Контрольні роботи

Контрольна робота 1. Кінематика

Контрольна робота 2. Закони динаміки. Рух тіла під дією кількох сил

Контрольна робота 3. Закони збереження

Контрольна робота 4. Основи молекулярно-кінетичної теорії

Контрольна робота 5. Основи термодинаміки

Популярні ГДЗ: