ГДЗ 10 клас Фізика Л.Е. Генденштейн, І.Ю. Ненашев 2010 Рівень стандарту

ГДЗ Фізика 10 клас Л.Е. Генденштейн, І.Ю. Ненашев (2010 рік) Рівень стандарту
  • Автори:
  • Рік видання: 2010
  • Видавництво: Не вказано
  • Тип: Рівень стандарту

РОЗДІЛ 1. КІНЕМАТИКА

§ 1. Механічний рух № 1-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§ 2. Прямолінійний рівномірний рух № 1-15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

§ 3. Прямолінійний рівноприскорений рух № 1-21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

§ 4. Приклади розв’язування задач № 1-21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

§ 5. Рівномірний рух по колу № 1-15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

РОЗДІЛ 2. ДИНАМІКА

§ 6. Закон інерції — перший закон Ньютона № 1-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

§ 7. Взаємодії та сили № 1-23

§ 8. Другий закон Ньютона № 1-16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

§ 9. Третій закон Ньютона № 1-19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19

§ 10. Закон всесвітнього тяжіння № 1-16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

§ 11. Сили тертя № 1-16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

§ 12. Рух і рівновага тіла під дією декількох сил № 1-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

§ 13. Імпульс. Закон збереження імпульсу № 1-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

§ 14. Механічна робота. Потужність № 1-21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

§ 15. Енергія № 1-25

РОЗДІЛ 3. РЕЛЯТИВІСТСЬКА МЕХАНІКА

§ 16. Основні положення спеціальної теорії відносності № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 17. Деякі наслідки спеціальної теорії відносності № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

РОЗДІЛ 4. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА

§ 18. Молекулярно-кінетична теорія № 1-15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

§ 19. Кількість речовини. Стала Авогадро № 1-23

§ 20. Температура № 1-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

§ 21. Газові закони № 1-23

§ 22. Стани речовини № 1-18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

§ 23. Фазові переходи № 1-18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

РОЗДІЛ 5. ТЕРМОДИНАМІКА

§ 24. Внутрішня енергія. Перший закон термодинаміки № 1-20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

§ 25. Теплові двигуни, холодильники та кондиціонери № 1-18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

§ 26. Необоротність теплових процесів. Охорона навколишнього середовища № 1-14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Лабораторні роботи

Популярні ГДЗ: