ГДЗ 10 клас Фізика Л.Е. Генденштейн, І.Ю. Ненашев 2010 Рівень стандарту

ГДЗ Фізика 10 клас Л.Е. Генденштейн, І.Ю. Ненашев (2010 рік) Рівень стандарту

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Фізика за 10 клас. Автори: Л.Е. Генденштейн, І.Ю. Ненашев Видавництво: Не вказано. Повні і докладні відповіді до вправ!

РОЗДІЛ 1. КІНЕМАТИКА

§ 1. Механічний рух

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§ 2. Прямолінійний рівномірний рух

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

§ 3. Прямолінійний рівноприскорений рух

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

§ 4. Приклади розв’язування задач

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

§ 5. Рівномірний рух по колу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

РОЗДІЛ 2. ДИНАМІКА

§ 6. Закон інерції — перший закон Ньютона

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

§ 7. Взаємодії та сили

§ 8. Другий закон Ньютона

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

§ 9. Третій закон Ньютона

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19

§ 10. Закон всесвітнього тяжіння

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

§ 11. Сили тертя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

§ 12. Рух і рівновага тіла під дією декількох сил

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

§ 13. Імпульс. Закон збереження імпульсу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

§ 14. Механічна робота. Потужність

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

§ 15. Енергія

РОЗДІЛ 3. РЕЛЯТИВІСТСЬКА МЕХАНІКА

§ 16. Основні положення спеціальної теорії відносності

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 17. Деякі наслідки спеціальної теорії відносності

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

РОЗДІЛ 4. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА

§ 18. Молекулярно-кінетична теорія

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

§ 19. Кількість речовини. Стала Авогадро

§ 20. Температура

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

§ 21. Газові закони

§ 22. Стани речовини

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

§ 23. Фазові переходи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

РОЗДІЛ 5. ТЕРМОДИНАМІКА

§ 24. Внутрішня енергія. Перший закон термодинаміки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

§ 25. Теплові двигуни, холодильники та кондиціонери

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

§ 26. Необоротність теплових процесів. Охорона навколишнього середовища

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Лабораторні роботи