ГДЗ 10 клас Фізика В. Д. Сиротюк 2018 Рівень стандарту

ГДЗ Фізика 10 клас В. Д. Сиротюк (2018 рік) Рівень стандарту

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Фізика за 10 клас. Автори: В. Д. Сиротюк Видавництво: Генеза, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

Розділ 1. МЕХАНІКА

7. Графічне зображення - 8. Відносність руху

9. Рівноприскорений рух - 10. Швидкість тіла

11. Рівномірний рух - 12. Доцентрове прискорення

15. Маса тіла - 16. Закони Ньютона

§ 17. Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння

§ 18. Сила тяжіння та вага тіла

§ 19. Рух тіла в полі сили тяжіння. Вільне падіння

§ 20. Рух тіла під дією кількох сил

§ 21. Закон Архімеда

§ 24. Центр мас і центр тяжіння тіла. Види рівноваги тіл

§ 25. Імпульс. Закон збереження імпульсу

§ 28. Закон збереження механічної енергії

§ 31. Основні положення спеціальної теорії відносності та їхні наслідки. Релятивістський закон додавання швидкостей

Розділ 2. Молекулярна фізика та термодинаміка

§ 38. Газові закони для ізопроцесів