ГДЗ 10 клас Фізика В. Д. Сиротюк 2018 Рівень стандарту

ГДЗ Фізика 10 клас В. Д. Сиротюк (2018 рік) Рівень стандарту
  • Автори:
  • Рік видання: 2018
  • Видавництво: Генеза, Київ
  • Тип: Рівень стандарту

Розділ 1. МЕХАНІКА № 1 - 376

7. Графічне зображення - 8. Відносність руху № 1-30

9. Рівноприскорений рух - 10. Швидкість тіла № 42-66

11. Рівномірний рух - 12. Доцентрове прискорення № 67-92

15. Маса тіла - 16. Закони Ньютона № 120-158

§ 17. Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння № 159-179

§ 18. Сила тяжіння та вага тіла № 180-199

§ 19. Рух тіла в полі сили тяжіння. Вільне падіння № 200-238

§ 20. Рух тіла під дією кількох сил № 239-256

§ 21. Закон Архімеда № 257-277

§ 24. Центр мас і центр тяжіння тіла. Види рівноваги тіл № 278-300

§ 25. Імпульс. Закон збереження імпульсу № 301-326

§ 28. Закон збереження механічної енергії № 327-373

§ 31. Основні положення спеціальної теорії відносності та їхні наслідки. Релятивістський закон додавання швидкостей № 374-376

Розділ 2. Молекулярна фізика та термодинаміка № 377-388

§ 38. Газові закони для ізопроцесів № 377-388

Популярні ГДЗ: