ГДЗ 10 клас Фізика В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова 2018 Рівень стандарту

ГДЗ Фізика 10 клас В. Г. Бар’яхтар,  С. О. Довгий,  Ф. Я. Божинова (2018 рік) Рівень стандарту
  • Автори:
  • Рік видання: 2018
  • Видавництво: Ранок, Харків
  • Тип: Рівень стандарту

ВСТУП

§ 1. Зародження і розвиток фізики як науки № 1-5

1 2

§ 2. Методи наукового пізнання. Фізичні величини та їх вимірювання. Невизначеності вимірювань № 1-3

1 2 3

§ 3. Скалярні і векторні величини № 1-3

1 2 3

РОЗДІЛ I. Механіка

§ 4. Основна задача механіки. Абетка кінематики № 1-5

1 2 3 4 5

§ 5. Швидкість руху. Середня і миттєва швидкості. Закони додавання переміщень і швидкостей № 1-7

1 2 3 4 5 6

§ 6. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення № 1-5

1 2 3 4 5

§ 7. Вільне падіння і криволінійний рух під дією незмінної сили тяжіння № 1-4

1 2 3 4

§ 8. Рівномірний рух матеріальної точки по колу № 1-7

2 3 5 6 7

§ 9. Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона № 1-5

1 2 3 5

§ 10. Сила. Маса. Другий і третій закони Ньютона № 1-9

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 11. Гравітаційне поле. Сила тяжіння. Перша космічна швидкість № 1-7

1 2 3 4 5 6

§ 12. Сила пружності. Вага тіла № 1-11

1 2 3 4 5 6 7 8 11

§ 13. Сила тертя № 1-7

1 2 3 4 5 6

§ 14. Рівновага тіл. Момент сили № 1-6

1 2 3 4 5 6

§ 15. Механічна робота. Кінетична енергія. Потужність № 1-9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

§ 16. Потенціальна енергія. Закон збереження механічної енергії № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 17. Імпульс тіла. Реактивний рух. Пружне і непружне зіткнення № 1-4

1 2 3 4

§ 18. Рух рідини і газу. Підіймальна сила крила № 1-6

1 2 3 4 5

§ 19. Види механічних коливань № 1-6

1 2 3 4 5 6

§ 20. Математичний і пружинний маятники. Енергія коливань № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

§ 21. Резонанс № 1-5

1 2 3 4 5

§ 22. Механічні хвилі № 1-5

1 2 3

§ 23. Звукові хвилі № 1-6

1 2 3 4 5 6

РОЗДІЛ II. Елементи спеціальної теорії відносності

§ 24. Постулати спеціальної теорії відносності. Релятивістський закон додавання швидкостей № 1-5

1 2 3 4

§ 25. Наслідки постулатів спеціальної теорії відносності № 1-5

1 2 3 4

РОЗДІЛ III. Молекулярна фізика і термодинаміка

§ 26. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії № 1-5

1 2 3 4

§ 27. Рух і взаємодія молекул* № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

§ 28. Основне рівняння МКТ ідеального газу № 1-5

1 2 3 4 5

§ 29. Температура. Температурна шкала Кельвіна № 1-5

1 2 3 4

§ 30. Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

§ 31. Пароутворення і конденсація. Насичена і ненасичена пара. Кипіння № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

§ 32. Вологість повітря. Точка роси № 1-5

1 2 3 4 5

§ 33. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища № 1-6

1 2 3 4 5 6

§ 34. Будова та властивості твердих тіл. Анізотропія кристалів. Рідкі кристали № 1-4

1 2 3

§ 35. Механічні властивості твердих тіл № 1-6

1 2 3 4 5 6

§ 36. Внутрішня енергія і способи її зміни № 1-5

1

§ 37. Робота в термодинаміці № 1-5

5

§ 38. Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес № 1-6

1 2 3 4 5 6

§ 39. Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина № 1-4

1 2 3 4

РОЗДІЛ IV. Електричне поле

§ 40. Абетка електростатики № 1-4

1 2 3

§ 41. Електричне поле № 1-6

§ 42. Робота з переміщення заряду в електростатичному полі. Потенціал № 1-5

§ 43. Провідники і діелектрики в електричному полі № 1-8

§ 44. Електроємність. Конденсатори. Енергія зарядженого конденсатора № 1-9

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ № 1 - 7

Популярні ГДЗ: