ГДЗ 10 клас Хімія Н.М. Буринська, В.М. Депутат, Г.Ф. Сударева 2010 Профільний рівень

ГДЗ Хімія 10 клас Н.М. Буринська, В.М. Депутат, Г.Ф. Сударева (2010 рік) Профільний рівень
  • Автори:
  • Рік видання: 2010
  • Видавництво: Педагогічна Думка, Київ
  • Тип: Профільний рівень

РОЗДІЛ 1. Повторення та поглиблення теоретичних питань курсу хімії основної школи

§ 1. Класифікація хімічних елементів і речовин. Властивості основних класів неорганічних сполук № 3-13

3 10 11 12 13

§ 2. Обчислення за хімічними рівняннями № 1-9

1 3 4 5 6 7 8 9

§ 3. Сучасні уявлення про будову атома № 9

9

§ 6. Характеристика властивостей атомів елементів № 6-8

6 7 8

§ 7. Характеристика хімічного елемента за його місцем у періодичній системі та будовою атома № 1-10

1 2 3 4 5 7 9 10

§ 10. Валентність і ступінь окиснення № 2-5

2 5

§ 11. Окисно-відновні реакції № 9

9

§ 12. Розчини. Процес розчинення речовин № 8

8

§ 13. Кількісний склад розчинів № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 14. Гідроліз солей № 3-8

3 7 8

§ 15. Хімічна рівновага № 1-8

1 6 8

РОЗДІЛ 2. Неметалічні елементи та їх сполуки

§ 16. Гідроген № 3-7

3 6 7

§ 17. Водень. Фізичні властивості. Добування № 5

5

§ 18. Хімічні властивості водню. Застосування № 3-8

3 6 7 8

§ 20. Хлор. Фізичні властивості. Добування № 4-7

4 5 7

§ 21. Хімічні властивості хлору. Застосування № 5-8

5 6 7 8

§ 22. Хлороводень. Хлоридна кислота. Хлориди № 5-8

5 7 8

§ 23. Обчислення за рівнянням хімічної реакції, якщо один з реагентів узято в надлишку № 1-5

1 2 3 4 5

§ 24. Фтор. Бром. Йод № 2-6

2 3 4 5 6

§ 25. Загальна характеристика № 7-8

7 8

§ 26. Кисень. Озон № 5-9

5 6 7 8 9

§ 27. Сірка № 5-10

5 6 7 8 9 10

§ 28. Сірководень. Сульфіди № 4-10

4 5 6 7 8 9 10

§ 29. Сполуки Сульфуру(ІV) № 3-8

3 4 5 6 7 8

§ 30. Сполуки Сульфуру(VІ) № 4-10

4 5 6 7 8 9 10

§ 31. Загальна характеристика № 4-5

4 5

§ 32. Азот № 3-6

3 4 5 6

§ 33. Амоніак № 4-6

4 5 6

§ 34. Солі амонію № 2-6

2 3 4 6

§ 35. Обчислення виходу продукту № 2-6

2 3 4 5 6

§ 36. Оксиди Нітрогену № 3-6

3 4 5 6

§ 37. Нітратна кислота № 4-6

4 5 6

§ 38. Нітрити та нітрати № 2-6

2 3 4 5 6

§ 40. Фосфор № 3-6

3 4 5 6

§ 41. Сполуки Фосфору № 3-7

3 4 5 6 7

§ 42. Колообіг Фосфору в природі № 4-6

4 6

§ 43. Азотні та фосфорні мінеральні добрива № 5-6

5 6

§ 44. Загальна характеристика № 3-6

3 5 6

§ 45. Прості речовини Карбону. Адсорбція № 6

6

§ 46. Хімічні властивості вуглецю № 3-7

3 4 6 7

§ 47. Розрахунки за термохімічними рівняннями реакцій № 2-6

2 3 4 5 6

§ 48. Оксиди Карбону № 5-8

5 6 7 8

§ 49. Карбонатна кислота та її солі № 3-7

3 4 5 6 7

§ 50. Колообіг Карбону в природі № 2-7

2 3 7

§ 51. Силіцій № 3-5

3 4 5

§ 52. Сполуки Силіцію(IV) № 3-8

3 4 5 8

§ 53. Силікатні матеріали № 4-8

4 5

РОЗДІЛ 3. Металічні елементи та їх сполуки

§ 54. Положення металічних елементів у періодичній системі. Будова атомів № 8

8

§ 55. Метали — прості речовини № 4-6

4 5 6

§ 56. Хімічні властивості металів № 2-7

2 3 5 6 7

§ 57. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій між розчином солі та металом № 2-8

2 3 4 6 7 8

§ 58. Загальні способи добування металів № 4-6

4 5 6

§ 59. Електроліз № 6-10

6 9 10

§ 60. Корозія металів № 9

9

§ 61. Загальна характеристика хімічних елементів ІА групи № 6-7

6 7

§ 62. Лужні метали. Натрій і Калій № 2-6

2 3 4 5 6

§ 63. Сполуки Натрію і Калію № 1-9

1 2 4 5 7 8 9

§ 64. Обчислення вмісту металів у їх суміші № 1-5

1 2 3 4 5

§ 65. Загальна характеристика хімічних елементів IIA групи № 6-8

6 8

§ 66. Магній і Кальцій № 3-6

3 4 5 6

§ 67. Сполуки Магнію і Кальцію № 3-8

3 5 6 7 8

§ 69. Алюміній як хімічний елемент і проста речовина № 2-8

2 3 4 6 7 8

§ 70. Сполуки Алюмінію № 5-9

5 9

§ 72. Залізо № 4-6

4 5 6

§ 73. Сполуки Феруму № 2-6

2 3 5 6

РОЗДІЛ 4. Промислове виробництво найважливіших неорганічних речовин

§ 75. Виробництво сульфатної кислоти № 6

6

§ 77. Промисловий синтез амоніаку № 4-8

4 7 8

§ 78. Сплави № 5-8

5 6 7 8

§ 79. Доменний процес виробництва чавуну № 4-5

4 5

§ 80. Способи виробництва сталі № 5

5

Практичні роботи

Практична робота 1. Узагальнення відомостей про основні класи неорганічних сполук № 1-3

1 2 3

Практична робота 2. Виготовлення розчину солі заданої молярної концентрації № 1

1

Практична робота 3. Відновні властивості водню № 1

1

Практична робота 4. Хімічні властивості хлоридної кислоти № 1-6

1 2 3 4 5 6

Практична робота 5. Розв’язування експериментальних задач з теми «Сполуки галогенів» № 1-3

1 2 3

Практична робота 6. Розв’язування експериментальних задач з теми «Сполуки Сульфуру» № 1-3

1 2 3

Практична робота 7. Добування амоніаку і досліди з ним № 1-2

1 2

Практична робота 8. Визначення мінеральних добрив № 1

1

Практична робота 9. Розв’язування експериментальних задач «Сполуки Нітрогену та Фосфору» № 1-3

1 2 3

Практична робота 10. Добування карбон(IV) оксиду та вивчення його властивостей. Розпізнавання карбонатів № 1-4

1 2 3 4

Практична робота 11. Хімічні властивості гідроксидів металічних елементів ІА — ІІІА груп № 1-4

1 2 3 4

Практична робота 12. Розв’язування експериментальних задач з теми «Металічні елементи ІА — ІІІА груп періодичної системи Д. І. Менделєєва» № 1-3

1 2 3

Практична робота 13. Розв’язування експериментальних задач з теми «Металічні елементи та їх сполуки» № 1-3

1 2 3

Популярні ГДЗ: