ГДЗ 10 клас Хімія Н.М. Буринська, В.М. Депутат, Г.Ф. Сударева 2010 Профільний рівень

ГДЗ Хімія 10 клас Н.М. Буринська, В.М. Депутат, Г.Ф. Сударева (2010 рік) Профільний рівень

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Хімія за 10 клас. Автори: Н.М. Буринська, В.М. Депутат, Г.Ф. Сударева Видавництво: Педагогічна Думка, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

РОЗДІЛ 1. Повторення та поглиблення теоретичних питань курсу хімії основної школи

§ 1. Класифікація хімічних елементів і речовин. Властивості основних класів неорганічних сполук

3 10 11 12 13

§ 2. Обчислення за хімічними рівняннями

1 3 4 5 6 7 8 9

§ 3. Сучасні уявлення про будову атома

9

§ 6. Характеристика властивостей атомів елементів

6 7 8

§ 7. Характеристика хімічного елемента за його місцем у періодичній системі та будовою атома

1 2 3 4 5 7 9 10

§ 10. Валентність і ступінь окиснення

2 5

§ 11. Окисно-відновні реакції

9

§ 12. Розчини. Процес розчинення речовин

8

§ 13. Кількісний склад розчинів

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 14. Гідроліз солей

3 7 8

§ 15. Хімічна рівновага

1 6 8

РОЗДІЛ 2. Неметалічні елементи та їх сполуки

§ 16. Гідроген

3 6 7

§ 17. Водень. Фізичні властивості. Добування

5

§ 18. Хімічні властивості водню. Застосування

3 6 7 8

§ 20. Хлор. Фізичні властивості. Добування

4 5 7

§ 21. Хімічні властивості хлору. Застосування

5 6 7 8

§ 22. Хлороводень. Хлоридна кислота. Хлориди

5 7 8

§ 23. Обчислення за рівнянням хімічної реакції, якщо один з реагентів узято в надлишку

1 2 3 4 5

§ 24. Фтор. Бром. Йод

2 3 4 5 6

§ 25. Загальна характеристика

7 8

§ 26. Кисень. Озон

5 6 7 8 9

§ 27. Сірка

5 6 7 8 9 10

§ 28. Сірководень. Сульфіди

4 5 6 7 8 9 10

§ 29. Сполуки Сульфуру(ІV)

3 4 5 6 7 8

§ 30. Сполуки Сульфуру(VІ)

4 5 6 7 8 9 10

§ 31. Загальна характеристика

4 5

§ 32. Азот

3 4 5 6

§ 33. Амоніак

4 5 6

§ 34. Солі амонію

2 3 4 6

§ 35. Обчислення виходу продукту

2 3 4 5 6

§ 36. Оксиди Нітрогену

3 4 5 6

§ 37. Нітратна кислота

4 5 6

§ 38. Нітрити та нітрати

2 3 4 5 6

§ 40. Фосфор

3 4 5 6

§ 41. Сполуки Фосфору

3 4 5 6 7

§ 42. Колообіг Фосфору в природі

4 6

§ 43. Азотні та фосфорні мінеральні добрива

5 6

§ 44. Загальна характеристика

3 5 6

§ 45. Прості речовини Карбону. Адсорбція

6

§ 46. Хімічні властивості вуглецю

3 4 6 7

§ 47. Розрахунки за термохімічними рівняннями реакцій

2 3 4 5 6

§ 48. Оксиди Карбону

5 6 7 8

§ 49. Карбонатна кислота та її солі

3 4 5 6 7

§ 50. Колообіг Карбону в природі

2 3 7

§ 51. Силіцій

3 4 5

§ 52. Сполуки Силіцію(IV)

3 4 5 8

§ 53. Силікатні матеріали

4 5

РОЗДІЛ 3. Металічні елементи та їх сполуки

§ 54. Положення металічних елементів у періодичній системі. Будова атомів

8

§ 55. Метали — прості речовини

4 5 6

§ 56. Хімічні властивості металів

2 3 5 6 7

§ 57. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій між розчином солі та металом

2 3 4 6 7 8

§ 58. Загальні способи добування металів

4 5 6

§ 59. Електроліз

6 9 10

§ 60. Корозія металів

9

§ 61. Загальна характеристика хімічних елементів ІА групи

6 7

§ 62. Лужні метали. Натрій і Калій

2 3 4 5 6

§ 63. Сполуки Натрію і Калію

1 2 4 5 7 8 9

§ 64. Обчислення вмісту металів у їх суміші

1 2 3 4 5

§ 65. Загальна характеристика хімічних елементів IIA групи

6 8

§ 66. Магній і Кальцій

3 4 5 6

§ 67. Сполуки Магнію і Кальцію

3 5 6 7 8

§ 69. Алюміній як хімічний елемент і проста речовина

2 3 4 6 7 8

§ 70. Сполуки Алюмінію

5 9

§ 72. Залізо

4 5 6

§ 73. Сполуки Феруму

2 3 5 6

РОЗДІЛ 4. Промислове виробництво найважливіших неорганічних речовин

§ 75. Виробництво сульфатної кислоти

6

§ 77. Промисловий синтез амоніаку

4 7 8

§ 78. Сплави

5 6 7 8

§ 79. Доменний процес виробництва чавуну

4 5

§ 80. Способи виробництва сталі

5

Практичні роботи

Практична робота 1. Узагальнення відомостей про основні класи неорганічних сполук

1 2 3

Практична робота 2. Виготовлення розчину солі заданої молярної концентрації

1

Практична робота 3. Відновні властивості водню

1

Практична робота 4. Хімічні властивості хлоридної кислоти

1 2 3 4 5 6

Практична робота 5. Розв’язування експериментальних задач з теми «Сполуки галогенів»

1 2 3

Практична робота 6. Розв’язування експериментальних задач з теми «Сполуки Сульфуру»

1 2 3

Практична робота 7. Добування амоніаку і досліди з ним

1 2

Практична робота 8. Визначення мінеральних добрив

1

Практична робота 9. Розв’язування експериментальних задач «Сполуки Нітрогену та Фосфору»

1 2 3

Практична робота 10. Добування карбон(IV) оксиду та вивчення його властивостей. Розпізнавання карбонатів

1 2 3 4

Практична робота 11. Хімічні властивості гідроксидів металічних елементів ІА — ІІІА груп

1 2 3 4

Практична робота 12. Розв’язування експериментальних задач з теми «Металічні елементи ІА — ІІІА груп періодичної системи Д. І. Менделєєва»

1 2 3

Практична робота 13. Розв’язування експериментальних задач з теми «Металічні елементи та їх сполуки»

1 2 3