ГДЗ 10 клас Хімія П. П. Попель, Л. С. Крикля 2018 

ГДЗ Хімія 10 клас П. П. Попель, Л. С. Крикля (2018 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2018
  • Видавництво: Академія, Київ

Розділ 1. Теорія будови органічних сполук № 1-26

§ 1. Органічні сполуки № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

§ 2. Теорія будови органічних сполук № 8-12

8 10 11 12

§ 3. Хімічний зв’язок в органічних сполуках № 13-18

§ 4. Розв’язування задач на виведення хімічної формули речовини (І) № 19-26

2. Вуглеводні № 27 - 85

§ 5. Алкани - § 6. Властивості алканів № 27 - 42

§ 7. Розв’язування задач - § 8. Алкени № 43 - 56

§ 9. Властивості алкенів - § 10. Алкіни № 57 - 71

§ 11. Бензен. Арени - § 12. Добування вуглеводнів № 72 - 85

3. Оксигеновмісні органічні сполуки № 86 - 192

§ 13. Спирти - § 14. Одноатомні спирти № 86 - 106

§ 15. Багатоатомні спирти - § 16. Фенол № 107 - 119

§ 17. Альдегіди - § 18. Карбонові кислоти № 120 - 136

§ 19. Одноосновні кислоти - § 20. Розв’язування задач № 137 - 153

§ 21. Естери - § 22. Жири № 154 - 167

§ 23. Вуглеводи. Глюкоза - § 24. Дисахариди. Сахароза № 168 - 182

§ 25. Полісахариди. Крохмаль - Практична робота № 183 - 192

4. Нітрогеновмісні органічні сполуки № 193 - 222

§ 26. Аміни - § 27. Анілін № 193 - 207

§ 28. Амінокислоти - § 29. Білки № 208 - 222

5. Синтетичні високомолекулярні органічні сполуки № 223 - 250

§ 30. Синтетичні сполуки - § 31. Добування № 223 - 233

§ 32. Пластмаси - § 33. Каучуки № 234 - 247

6. Взаємоперетворення органічних речовин № 251 - 270

§ 35. Взаємозв’язки - § 36. Біологічно активні речовини № 251 - 265

§ 37. Роль органічної хімії № 266 - 270

270

Популярні ГДЗ: