ГДЗ 10 клас Математика Є.П.Нелін 2018 Рівень стандарту

ГДЗ Математика 10 клас Є.П.Нелін (2018 рік) Рівень стандарту

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Математика за 10 клас. Автори: Є.П.Нелін Видавництво: Ранок, Харків. Повні і докладні відповіді до вправ!

Розділ 1. ФУНКЦІЇ, ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ

§ 1. Числові функції та їх властивості

§ 2. Застосування властивостей функцій до розв’язування рівнянь і нерівностей

§ 3. Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості

§ 4. Степінь з раціональним показником та його властивості

§ 5. Степенева функція, її властивості та графік

Розділ 2. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ

§ 6. Радіанне вимірювання кутів

§ 7. Тригонометричні функції кута і числового аргумента

§ 8. Властивості тригонометричних функцій

§ 9. Графіки функцій синуса, косинуса, тангенса і котангенса та їх властивості

§ 10. Співвідношення між тригонометричними функціями одного аргумента

§ 11. Формули додавання та їх наслідки

§ 12. Найпростіші тригонометричні рівняння

Розділ 3. ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ

§ 13. Похідна функції

§ 14. Правила обчислення похідних

§ 15. Похідні елементарних функцій

§ 16. Застосування похідної до дослідження проміжків зростання і спадання та екстремумів функцій

§ 17. Загальна схема дослідження функції для побудови її графіка

§ 18. Найбільше і найменше значення функції

Розділ 1. ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ

§ 1. Аксіоми стереометрії та найпростіші наслідки з них

§ 2. Методи розв’язування геометричних задач

§ 3. Найпростіші задачі на побудову перерізів многогранників

§ 4. Розміщення двох прямих у просторі: прямі, що перетинаються, паралельні прямі, мимобіжні прямі

§ 5. Паралельність прямої та площини

§ 6. Паралельність двох площин

§ 7. Паралельне проектування. Зображення плоских і просторових фігур у стереометрії

Розділ 2. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ

§ 8. Кут між прямими в просторі. Перпендикулярні прямі

§ 9. Перпендикулярність прямої та площини

§ 10. Перпендикуляр і похила. Теорема про три перпендикуляри

§ 11. Кут між прямою та площиною

§ 12. Двогранний кут. Кут між площинами

§ 13. Перпендикулярність площин

§ 14. Ортогональне проектування

§ 15. Відстані між фігурами

Розділ 3. КООРДИНАТИ, ВЕКТОРИ, ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ У ПРОСТОРІ

§ 16. Прямокутна система координат у просторі

§ 17. Вектори у просторі

§ 18. Геометричні перетворення у просторі

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ