ГДЗ 10 клас Математика Г. П. Бевз, В. Г. Бевз 2018 Рівень стандарту

ГДЗ Математика 10 клас Г. П. Бевз, В. Г. Бевз (2018 рік) Рівень стандарту

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Математика за 10 клас. Автори: Г. П. Бевз, В. Г. Бевз Видавництво: Освіта, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

РОЗДІЛ 1. ФУНКЦІЇ, ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ

§ 1. Числові функції

§ 2. Властивості функції

Самостійна робота 1

§ 3. Корені n-го степеня

§ 4. Степені з раціональними показниками

§ 5. Степеневі функції

Самостійна робота 2

РОЗДІЛ 2. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ

§ 6. Синус, косинус, тангенс і котангенс кута

§ 7. Тригонометричні функції числового аргументу

§ 8. Основні тригонометричні формули

§ 9. Формули зведення

§ 10. Властивості та графіки тригонометричних функцій

§ 11. Періодичні функції і гармонічні коливання*

§ 12. Формули додавання та наслідки з них

§ 13. Тригонометричні рівняння

РОЗДІЛ 3. ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ

§ 14. Приріст аргументу і функції в точці

§ 15. Дотична до графіка функції. Похідна

§ 16. Диференціювання функцій

§ 17. Застосування похідної для дослідження функцій

§ 18. Найбільші та найменші значення функції

§ 19. Похідна як швидкість

РОЗДІЛ 4. ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ

§ 20. Основні поняття стереометрії

§ 21. Аксіоми стереометрії

§ 22. Наслідки з аксіом стереометрії

§ 23. Прямі у просторі

§ 24. Паралельне проектування

§ 25. Зображення фігур у стереометрії

§ 26. Паралельність прямої і площини

§ 27. Паралельність площин

РОЗДІЛ 5. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ

§ 28. Кут між прямими. Перпендикулярність прямих

§ 29. Перпендикулярність прямої і площини

§ 30. Перпендикуляр і похила до площини

§ 31. Перпендикулярні площини

§ 32. Відстані у просторі

§ 33. Вимірювання кутів у просторі

РОЗДІЛ 6. КООРДИНАТИ І ВЕКТОРИ У ПРОСТОРІ

§ 34. Координати у просторі

§ 35. Симетрія у просторі

§ 36. Вектори у просторі

§ 37. Застосування векторів

САМОСТІЙНИ РОБОТИ

Самостійна робота 1

Самостійна робота 2

Самостійна робота 3

Самостійна робота 4

Самостійна робота 5

Самостійна робота 6

Самостійна робота 7

Самостійна робота 8