ГДЗ 10 клас Математика Г. П. Бевз, В. Г. Бевз 2018 Рівень стандарту

ГДЗ Математика 10 клас Г. П. Бевз, В. Г. Бевз (2018 рік) Рівень стандарту
  • Автори:
  • Рік видання: 2018
  • Видавництво: Освіта, Київ
  • Тип: Рівень стандарту

РОЗДІЛ 1. ФУНКЦІЇ, ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ № 1-211

§ 1. Числові функції № 1-47

§ 2. Властивості функції № 48-79

Самостійна робота 1

§ 3. Корені n-го степеня № 80-129

§ 4. Степені з раціональними показниками № 130-167

§ 5. Степеневі функції № 169-211

Самостійна робота 2

РОЗДІЛ 2. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ № 213-225

§ 6. Синус, косинус, тангенс і котангенс кута № 213-256

§ 7. Тригонометричні функції числового аргументу № 257-292

§ 8. Основні тригонометричні формули № 293-316

§ 9. Формули зведення № 317-353

§ 10. Властивості та графіки тригонометричних функцій № 354-384

§ 11. Періодичні функції і гармонічні коливання* № 385-414

§ 12. Формули додавання та наслідки з них № 415-464

§ 13. Тригонометричні рівняння № 465-512

РОЗДІЛ 3. ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ № 513-715

§ 14. Приріст аргументу і функції в точці № 513-542

§ 15. Дотична до графіка функції. Похідна № 543-572

§ 16. Диференціювання функцій № 573-622

§ 17. Застосування похідної для дослідження функцій № 623-660

§ 18. Найбільші та найменші значення функції № 661-689

§ 19. Похідна як швидкість № 690-715

РОЗДІЛ 4. ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ № 716-1002

§ 20. Основні поняття стереометрії № 716-750

§ 21. Аксіоми стереометрії № 751-786

§ 22. Наслідки з аксіом стереометрії № 787-821

§ 23. Прямі у просторі № 822-858

§ 24. Паралельне проектування № 859-892

§ 25. Зображення фігур у стереометрії № 893-932

§ 26. Паралельність прямої і площини № 933-969

§ 27. Паралельність площин № 970-1002

РОЗДІЛ 5. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН У ПРОСТОРІ № 1003-1229

§ 28. Кут між прямими. Перпендикулярність прямих № 1003-1033

§ 29. Перпендикулярність прямої і площини № 1034-1063

§ 30. Перпендикуляр і похила до площини № 1064-1095

§ 31. Перпендикулярні площини № 1096-1133

§ 32. Відстані у просторі № 1134-1180

§ 33. Вимірювання кутів у просторі № 1181-1229

РОЗДІЛ 6. КООРДИНАТИ І ВЕКТОРИ У ПРОСТОРІ № 1230-1378

§ 34. Координати у просторі № 1230-1267

§ 35. Симетрія у просторі № 1268-1300

§ 36. Вектори у просторі № 1301-1348

§ 37. Застосування векторів № 1349-1378

САМОСТІЙНИ РОБОТИ № 1-8

Самостійна робота 1

Самостійна робота 2

Самостійна робота 3

Самостійна робота 4

Самостійна робота 5

Самостійна робота 6

Самостійна робота 7

Самостійна робота 8

Популярні ГДЗ: