ГДЗ 10 клас Математика М.І. Бурда, Т.В. Колесник, Ю.І. Мальований, Н.А. Тарасенкова 2010 

ГДЗ Математика 10 клас М.І. Бурда, Т.В. Колесник, Ю.І. Мальований, Н.А. Тарасенкова (2010 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Математика за 10 клас. Автори: М.І. Бурда, Т.В. Колесник, Ю.І. Мальований, Н.А. Тарасенкова Видавництво: Не вказано. Повні і докладні відповіді до вправ!

Частина 1. АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

§ 1. Дійсні числа та обчислення

§ 2. Відсоткові розрахунки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

§ 3. Числові функції та їх властивості

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

§ 4. Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень

1 2 3 4 5

§ 5. Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня та його властивості

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 6. Степінь з раціональним показником. Поняття про степінь з ірраціональним показником

1 2 3 4 5 6 7 8 9

§ 7. Ірраціональні рівняння

1 2 3 4 5 6

§ 8. Степенева функція та її властивості

5 6 7 8 9 10 11 12 13

§ 9. Синус, косинус, тангенс, котангенс кутів від 0° до 180°

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

§ 10. Кути довільної градусної міри

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 11. Тригонометричні функції довільного кута

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 12. Побудова кута за даним значенням його тригонометричної функції

1 2 6 7

§ 13. Радіанне вимірювання кутів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

§ 14. Тригонометричні функції числового аргументу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

§ 15. Формули зведення

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

§16. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу

§17. Формули додавання для косинуса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14

§18. Формули додавання для синуса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13

§19. Формули додавання для тангенса і котангенса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§ 20. Тригонометричні функції подвійного аргументу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20

§ 21. Основні властивості тригонометричних функцій

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

§ 22. Графіки функцій y = sinx та y = cosx

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

§ 23. Графіки функцій y = tgx та y = ctg х

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

§ 24. Гармонічні коливання

1 2 3 4 5

§ 25. Рівняння sinx = а

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 26. Рівняння cosx = а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

§ 27. Рівняння tg х = а та ctg х — а

1 5 6

§ 28. Розв’язування складніших тригонометричних рівнянь

1 2 3 4 5 6 7

§ 29. Приклади розв’язування тригонометричних нерівностей

1 2

Частина 2. ГЕОМЕТРІЯ

§ 30. Що вивчають у стереометрії

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

§ 31. Аксіоми стереометрії

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

§ 32. Взаємне розміщення двох прямих у просторі

§ 33. Взаємне розміщення прямої та площини

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

§ 34. Взаємне розміщення двох площин

§ 35. Властивості паралельних площин

1 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

§ 36. Паралельне проектування

§ 37. Перпендикулярність прямої та площини

§ 38. Перпендикуляр і похила до площини

§ 39.Теорема протри перпендикуляри

§ 40. Залежність між паралельністю і перпендикулярністю прямих та площин

§ 41. Перпендикулярні площини

§ 42. Ортогональне проектування

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17