ГДЗ 10 клас Математика М.І. Бурда, Т.В. Колесник, Ю.І. Мальований, Н.А. Тарасенкова 2010 

ГДЗ Математика 10 клас М.І. Бурда, Т.В. Колесник, Ю.І. Мальований, Н.А. Тарасенкова (2010 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2010
  • Видавництво: Не вказано

Частина 1. АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

§ 1. Дійсні числа та обчислення № 3-21

§ 2. Відсоткові розрахунки № 1-15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

§ 3. Числові функції та їх властивості № 2-19

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

§ 4. Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень № 1-5

1 2 3 4 5

§ 5. Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня та його властивості № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 6. Степінь з раціональним показником. Поняття про степінь з ірраціональним показником № 1-9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

§ 7. Ірраціональні рівняння № 1-6

1 2 3 4 5 6

§ 8. Степенева функція та її властивості № 5-13

5 6 7 8 9 10 11 12 13

§ 9. Синус, косинус, тангенс, котангенс кутів від 0° до 180° № 1-18

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

§ 10. Кути довільної градусної міри № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 11. Тригонометричні функції довільного кута № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 12. Побудова кута за даним значенням його тригонометричної функції № 1-7

1 2 6 7

§ 13. Радіанне вимірювання кутів № 1-19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

§ 14. Тригонометричні функції числового аргументу № 1-14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

§ 15. Формули зведення № 1-21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

§16. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу № 1-26

§17. Формули додавання для косинуса № 1-14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14

§18. Формули додавання для синуса № 1-13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13

§19. Формули додавання для тангенса і котангенса № 1-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§ 20. Тригонометричні функції подвійного аргументу № 1-20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20

§ 21. Основні властивості тригонометричних функцій № 1-14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

§ 22. Графіки функцій y = sinx та y = cosx № 1-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

§ 23. Графіки функцій y = tgx та y = ctg х № 1-11

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

§ 24. Гармонічні коливання № 1-5

1 2 3 4 5

§ 25. Рівняння sinx = а № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 26. Рівняння cosx = а № 1-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

§ 27. Рівняння tg х = а та ctg х — а № 1-6

1 5 6

§ 28. Розв’язування складніших тригонометричних рівнянь № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

§ 29. Приклади розв’язування тригонометричних нерівностей № 1-2

1 2

Частина 2. ГЕОМЕТРІЯ

§ 30. Що вивчають у стереометрії № 1-17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

§ 31. Аксіоми стереометрії № 1-20

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

§ 32. Взаємне розміщення двох прямих у просторі № 2-25

§ 33. Взаємне розміщення прямої та площини № 2-19

2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

§ 34. Взаємне розміщення двох площин № 2-23

§ 35. Властивості паралельних площин № 1-17

1 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

§ 36. Паралельне проектування № 1-28

§ 37. Перпендикулярність прямої та площини № 1-25

§ 38. Перпендикуляр і похила до площини № 1-25

§ 39.Теорема протри перпендикуляри № 1-25

§ 40. Залежність між паралельністю і перпендикулярністю прямих та площин № 1-22

§ 41. Перпендикулярні площини № 1-24

§ 42. Ортогональне проектування № 2-17

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Популярні ГДЗ: