ГДЗ 10 клас Математика А.Г. Мерзляк, Д.А. Номіровський, В.Б. Полонський, М.С.Якір 2018 Рівень стандарту

ГДЗ Математика 10 клас А.Г. Мерзляк, Д.А. Номіровський, В.Б. Полонський, М.С.Якір (2018 рік) Рівень стандарту
  • Автори:
  • Рік видання: 2018
  • Видавництво: Гімназія, Харків
  • Тип: Рівень стандарту

§1. ФУНКЦІЇ, ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ № 1.1-7.22

1. Найбільше і найменше значення функції. Парні та непарні функції № 1.1-1.22

2. Степенева функція з натуральним показником № 2.1-2.13

3. Степенева функція із цілим показником № 3.1-3.11

4. Означення кореня n-го степеня № 4.1-4.25

5. Властивості кореня n-го степеня № 5.1-5.34

6. Означення та властивості степеня з раціональним показником № 6.1-6.19

7. Ірраціональні рівняння № 7.1-7.22

§2. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ № 8.1-17.10

8. Радіанна міра кутів № 8.1-8.20

9. Тригонометричні функції числового аргументу № 9.1-9.14

10. Знаки значень тригонометричних функцій. Парність і непарність тригонометричних функцій № 10.1-10.16

11. Властивості та графіки тригонометричних функцій № 11.1-11.21

12. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу № 12.1-12.15

13. Формули додавання № 13.1-13.31

14. Формули зведення № 14.1-14.13

15. Рівняння cos x = b № 15.1-15.12

16. Рівняння sin x = b і tg x = b № 16.1-16.19

17. Тригонометричні рівняння, які зводяться до алгебраїчних № 17.1-17.10

§3. ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ № 18.1-26.41

18. Задачі про миттєву швидкість і дотичну до графіка функції № 18.1-18.10

19. Поняття похідної № 19.1-19.15

20. Правила обчислення похідних № 20.1-20.12

21. Рівняння дотичної № 21.1-21.7

22. Ознаки зростання і спадання функції № 22.1-22.10

23. Точки екстремуму функції № 23.1-23.10

24. Найбільше і найменше значення функції № 24.1-24.7

25. Побудова графіків функцій № 25.1-25.2

26. Вправи для повторення курсу алгебри і початків аналізу 10 класу № 26.1-26.41

§4. ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ У ПРОСТОРІ № 27.1-32.14

27. Основні поняття стереометрії. Аксіоми стереометрії № 27.1-27.16

28. Просторові фігури. початкові відомості про многогранники № 28.1-28.15

29. Взаємне розміщення двох прямих у просторі № 29.1-29.16

30. Паралельність прямої та площини № 30.1-30.18

31. Паралельність площин № 31.1-31.15

32. Паралельне проектування № 32.1-32.14

§5. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ У ПРОСТОРІ № 33.1-37.36

33. Кут між прямими в просторі № 33.1-33.14

34. Перпендикулярність прямої та площини № 34.1-34.15

35. Перпендикуляр і похила № 35.1-35.36

36. Кут між прямою та площиною № 36.1-36.18

37. Двогранний кут. Кут між площинами № 37.1-37.36

§6. КООРДИНАТИ ТА ВЕКТОРИ В ПРОСТОРІ № 38.1-43.58

38. Декартові координати точки в просторі № 38.1-38.24

39. Вектори в просторі № 39.1-39.21

40. Додавання і віднімання векторів № 40.1-40.17

41. Множення вектора на число № 41.1-41.24

42. Скалярний добуток векторів № 42.1-42.24

43. Вправи для повторення курсу геометрії 10 класу № 43.1-43.58

Популярні ГДЗ:

Чому математика така складна ?

Допоможе впоратися з усіма проблемами наш сайт, де можна знайти ГДЗ з математики за 10 клас. Цариця наук завжди приносить школярам негативні емоції, так як для досягнення успіхів треба багато зубритивеличезна кількість різних формул, аксіом, теорем, постулатів. До того ж, всю цю теорію мало знати, її важливо вміти застосовувати на практиці для вирішення завдань різної складності. Звичайно, від такої величезної кількості матеріалу може навіть захворіти голова. Для того щоб полегшити засвоєння шкільного курсу і була придумана додаткова література.

Чому всі в захваті від ГДЗ по математиці за 10 клас від Мерзляк, Номіровський... - рівень стандарту ?

Буває таке, що учень не досягає успіхів у школі не тільки через невпевненість в собі і своїх силах. Він просто боїться освоювати якийсь предмет, так як вважає його занадто складним. Зважаючи на це він починає бездумно списувати всі відповіді з інтернету або у своїх однокласників. Подібне несвідоме переписування не приносить позитивних результатів, тому що вчитель завжди зрозуміє, якщо оцінка була отримана не чесно. Перевіркою такого служать підсумкові, самостійні чи контрольні роботи, які періодично проводять для всіх школярів.Тому якщо педагог зрозуміє, що дитина не сама робить домашнє завдання, він лише уважніше стане стежити за ним і перестане довіряти. У зв'язку з цим ми рекомендуємо цей ресурс - він може прищепити любов до предмету і мотивацію на його вивчення. Список переваг решебника по математиці для 10 класу від Полонський, Якір: 

  • формування здатності до математичних об'єктів, завдань, рішень, міркувань, незалежність і критичність мислення;
  • допоможе догнати згаяне (якщо з якої-небудь причини учень пропустив заняття, то закрити прогалини в пам'яті можна самому).

 Чому ж це ГДЗ таке зручне ?

З ним слід працювати вдумливо, повільно і акуратно. Тобто не варто списувати домашнє завдання, щоб отримати відмінну оцінку. Решебник буде корисний, якщо потрібно надолужити пропущений матеріал або підвищити успішність. Онлайн-шпаргалка не просто дасть готові рішення, а й допоможе школяреві набути впевненості в знаннях з певної дисципліни. Зібрані відповіді до питань і завдань до домашньоїпідсумкової та контрольних робіт. Скориставшись даними ГДЗ одного разу, учень не захоче з ним розлучатися. Адже в ньому зібрані докладні інструкції до вправ будь-якої складності. Номери грамотно оформлені, мають схеми, креслення.

З ним учні отримують такі можливості:

  • детально розібрати кожне завдання;
  • перевірити правильність власних рішень;
  • закріпити отримані знання та навички;
  • підготуватися до контрольних робіт.