ГДЗ 10 клас Математика А.Г. Мерзляк, Д.А. Номіровський, В.Б. Полонський, М.С.Якір 2018 Рівень стандарту

ГДЗ Математика 10 клас А.Г. Мерзляк, Д.А. Номіровський, В.Б. Полонський, М.С.Якір (2018 рік) Рівень стандарту

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Математика за 10 клас. Автори: А.Г. Мерзляк, Д.А. Номіровський, В.Б. Полонський, М.С.Якір Видавництво: Гімназія, Харків. Повні і докладні відповіді до вправ!

§1. ФУНКЦІЇ, ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ

1. Найбільше і найменше значення функції. Парні та непарні функції

2. Степенева функція з натуральним показником

3. Степенева функція із цілим показником

4. Означення кореня n-го степеня

5. Властивості кореня n-го степеня

6. Означення та властивості степеня з раціональним показником

7. Ірраціональні рівняння

§2. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ

8. Радіанна міра кутів

9. Тригонометричні функції числового аргументу

10. Знаки значень тригонометричних функцій. Парність і непарність тригонометричних функцій

11. Властивості та графіки тригонометричних функцій

12. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу

13. Формули додавання

14. Формули зведення

15. Рівняння cos x = b

16. Рівняння sin x = b і tg x = b

17. Тригонометричні рівняння, які зводяться до алгебраїчних

§3. ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ

18. Задачі про миттєву швидкість і дотичну до графіка функції

19. Поняття похідної

20. Правила обчислення похідних

21. Рівняння дотичної

22. Ознаки зростання і спадання функції

23. Точки екстремуму функції

24. Найбільше і найменше значення функції

25. Побудова графіків функцій

26. Вправи для повторення курсу алгебри і початків аналізу 10 класу

§4. ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ У ПРОСТОРІ

27. Основні поняття стереометрії. Аксіоми стереометрії

28. Просторові фігури. початкові відомості про многогранники

29. Взаємне розміщення двох прямих у просторі

30. Паралельність прямої та площини

31. Паралельність площин

32. Паралельне проектування

§5. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ У ПРОСТОРІ

33. Кут між прямими в просторі

34. Перпендикулярність прямої та площини

35. Перпендикуляр і похила

36. Кут між прямою та площиною

37. Двогранний кут. Кут між площинами

§6. КООРДИНАТИ ТА ВЕКТОРИ В ПРОСТОРІ

38. Декартові координати точки в просторі

39. Вектори в просторі

40. Додавання і віднімання векторів

41. Множення вектора на число

42. Скалярний добуток векторів

43. Вправи для повторення курсу геометрії 10 класу