ГДЗ 10 клас Математика О.М. Афанасьєва, Я.С. Бродський, О.Л. Павлов 2010 

ГДЗ Математика 10 клас О.М. Афанасьєва, Я.С. Бродський, О.Л. Павлов (2010 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2010
  • Видавництво: Не вказано

РОЗДІЛ 1. Функції, їхні властивості та графіки № 1-117

§ 1. Числові множини № 1-18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

§ 2. Обчислення і розрахунки № 23-42

§ 3. Функціональні залежності № 46-59

§ 4. Основні властивості функцій № 64-75

§ 5. Корені n-го степеня № 82-99

§ 6. Степеневі функції з раціональними показниками № 103-117

РОЗДІЛ 2. Паралельність прямих і площин № 118-227

§ 7. Основні поняття й аксіоми стереометрії № 118-132

§ 8. Взаємне розміщення двох прямих у просторі № 136-150

§ 9. Паралельне проектування № 154-171

§ 10. Зображення фігур у стереометрії № 174-187

§ 11. Паралельність прямих і площин № 190-204

§ 12. Паралельність площин № 207-227

РОЗДІЛ 3. Тригонометричні функції № 228-386

§ 13. Тригонометричні функції числового аргументу № 228-253

§ 14. Основні співвідношення між тригонометричними функціями № 259-277

§ 15. Властивості і графіки тригонометричних функцій № 281-314

§ 16. Тригонометричні формули додавання та наслідки з них № 318-348

§ 17. Найпростіші тригонометричні рівняння і нерівності № 353-386

РОЗДІЛ 4. Перпендикулярність прямих і площин № 387-497

§ 18. Перпендикулярність прямої і плопщни № 387-404

§ 19. Зв’язок між паралельністю і перпендикулярністю прямих і площин № 407-417

§ 20. Перпендикулярність площин № 421-431

§ 21. Ортогональне проектування № 436-442

§ 22. Перпендикуляр і похила № 447-459

§ 23. Вимірювання відстаней у просторі № 462-476

§ 24. Вимірювання кутів у просторі № 480-497

Популярні ГДЗ: