ГДЗ 10 клас Українська мова О.М. Авраменко 2018 

ГДЗ Українська мова 10 клас О.М. Авраменко (2018 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 10 клас. Автори: О.М. Авраменко Видавництво: Грамота, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

§ 1. ЛЕКСИКОГРАФІЯ

§ 2. ТИПИ СЛОВНИКІВ

§ 3. МОВНА НОРМА

§ 4. ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ЛЕКСИЧНА ПОМИЛКА. СЛОВО І КОНТЕКСТ

§ 5. СЛОВА ВЛАСНЕ УКРАЇНСЬКІ Й ЗАПОЗИЧЕНІ

§ 6. ЛЕКСИЧНІ ТА ФРАЗЕОЛОГІЧНІ СИНОНІМИ, АНТОНІМИ. СИНОНІМІЧНЕ БАГАТСТВО МОВИ

§ 7. ПАРОНІМИ

§ 8. ПОРУШЕННЯ ЛЕКСИЧНОЇ НОРМИ. КАЛЬКИ З ІНШИХ МОВ. УЖИВАННЯ СЛІВ У НЕВЛАСТИВОМУ ЗНАЧЕННІ

§ 9–10. ОСНОВНІ ГРУПИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ. БАГАТОЗНАЧНІСТЬ, СИНОНІМІЯ Й АНТОНІМІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

§ 11–12. УТВЕРДЖЕННЯ ЛЕКСИЧНОЇ НОРМИ В СЛОВНИКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. ЕСЕ

§ 13–14. РИТОРИКА ЯК МИСТЕЦТВО. МОВЛЕННЄВА СИТУАЦІЯ

§ 15–16. ОСОБИСТІСТЬ МОВЦЯ. ВИМОГИ ДО ОРАТОРА

§ 17–18. КОНТАКТ З АУДИТОРІЄЮ

§ 19–20. ПІДГОТОВКА ТЕКСТУ ДО ВИСТУПУ

§ 21–22. СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ

§ 23. МИЛОЗВУЧНІСТЬ

§ 24–25. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ВИМОВИ ЗВУКІВ

§ 26–27. ОСНОВНІ ПРАВИЛА НАГОЛОШУВАННЯ СЛІВ

§ 28. ОРФОГРАФІЯ. НЕНАГОЛОШЕНІ ГОЛОСНІ е, и

2 3 4 5 6 7

§ 29. АПОСТРОФ

2 3 4 5 6 7

§ 30. М’ЯКИЙ ЗНАК (ЗНАК М’ЯКШЕННЯ)

2 3 4 5 6 7

§ 31. ЧЕРГУВАННЯ ЗВУКІВ. ЗМІНИ ПРИГОЛОСНИХ ПРИ ДОДАВАННІ СУФІКСІВ -ськ-, -ств-

§ 32. СПРОЩЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ

§ 33–34. ПОДВОЄНІ ЛІТЕРИ

§ 35–36. ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ І СУФІКСІВ

§ 37–38. УЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ

§ 39–40. ПРАВИЛА ПЕРЕНЕСЕННЯ СЛІВ. ГРАФІЧНІ СКОРОЧЕННЯ

§ 41. НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ СЛІВ

§ 42. НАПИСАННЯ СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

§ 43. СКЛАДНІ ВИПАДКИ НАПИСАННЯ ПРІЗВИЩ

§ 44–45. СКЛАДНІ ВИПАДКИ НАПИСАННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ

§ 46. РОЗРІЗНЕННЯ ПРИСЛІВНИКІВ І СПІВЗВУЧНИХ СПОЛУК

§ 47. НАПИСАННЯ не, ні З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ

§ 48. МОРФОЛОГІЧНА НОРМА

§ 49. РІД ІМЕННИКА

§ 50–51. ЧИСЛО ІМЕННИКА

§ 52–53. СКЛАДНІ ВИПАДКИ ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКА

§ 54. ЗАКІНЧЕННЯ -а (-я), -у (-ю) В ІМЕННИКАХ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ РОДОВОГО ВІДМІНКА ОДНИНИ

§ 55–56. ОСОБЛИВОСТІ КЛИЧНОГО ВІДМІНКА

§ 57–58. ТВОРЕННЯ Й ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕН ПО БАТЬКОВІ

§ 59–60. СУПЕРЕЧКА ЯК ВИД КОМУНІКАЦІЇ. ПРАВИЛА ВЕДЕННЯ СУПЕРЕЧКИ

§ 61–62. ТЕЗА Й АРГУМЕНТИ

§ 63–64. ПОЛЕМІЧНІ ПРИЙОМИ. МИСТЕЦТВО ВІДПОВІДАТИ НА ЗАПИТАННЯ