ГДЗ 10 клас Українська мова О.М. Авраменко (2018 рік) 

ГДЗ Українська мова 10 клас О.М. Авраменко (2018 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 10 клас. Автори: О.М. Авраменко Видавництво: Грамота, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

 • § 1. ЛЕКСИКОГРАФІЯ

 • § 2. ТИПИ СЛОВНИКІВ

 • § 3. МОВНА НОРМА

 • § 4. ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ЛЕКСИЧНА ПОМИЛКА. СЛОВО І КОНТЕКСТ

 • § 5. СЛОВА ВЛАСНЕ УКРАЇНСЬКІ Й ЗАПОЗИЧЕНІ

 • § 6. ЛЕКСИЧНІ ТА ФРАЗЕОЛОГІЧНІ СИНОНІМИ, АНТОНІМИ. СИНОНІМІЧНЕ БАГАТСТВО МОВИ

 • § 7. ПАРОНІМИ

 • § 8. ПОРУШЕННЯ ЛЕКСИЧНОЇ НОРМИ. КАЛЬКИ З ІНШИХ МОВ. УЖИВАННЯ СЛІВ У НЕВЛАСТИВОМУ ЗНАЧЕННІ

 • § 9–10. ОСНОВНІ ГРУПИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ. БАГАТОЗНАЧНІСТЬ, СИНОНІМІЯ Й АНТОНІМІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

 • § 11–12. УТВЕРДЖЕННЯ ЛЕКСИЧНОЇ НОРМИ В СЛОВНИКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. ЕСЕ

 • § 13–14. РИТОРИКА ЯК МИСТЕЦТВО. МОВЛЕННЄВА СИТУАЦІЯ

 • § 15–16. ОСОБИСТІСТЬ МОВЦЯ. ВИМОГИ ДО ОРАТОРА

 • § 17–18. КОНТАКТ З АУДИТОРІЄЮ

 • § 19–20. ПІДГОТОВКА ТЕКСТУ ДО ВИСТУПУ

 • § 21–22. СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ

 • § 23. МИЛОЗВУЧНІСТЬ

 • § 24–25. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ВИМОВИ ЗВУКІВ

 • § 26–27. ОСНОВНІ ПРАВИЛА НАГОЛОШУВАННЯ СЛІВ

 • § 28. ОРФОГРАФІЯ. НЕНАГОЛОШЕНІ ГОЛОСНІ е, и

  2 3 4 5 6 7
 • § 29. АПОСТРОФ

  2 3 4 5 6 7
 • § 30. М’ЯКИЙ ЗНАК (ЗНАК М’ЯКШЕННЯ)

  2 3 4 5 6 7
 • § 31. ЧЕРГУВАННЯ ЗВУКІВ. ЗМІНИ ПРИГОЛОСНИХ ПРИ ДОДАВАННІ СУФІКСІВ -ськ-, -ств-

 • § 32. СПРОЩЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ

 • § 33–34. ПОДВОЄНІ ЛІТЕРИ

 • § 35–36. ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ І СУФІКСІВ

 • § 37–38. УЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ

 • § 39–40. ПРАВИЛА ПЕРЕНЕСЕННЯ СЛІВ. ГРАФІЧНІ СКОРОЧЕННЯ

 • § 41. НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ СЛІВ

 • § 42. НАПИСАННЯ СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

 • § 43. СКЛАДНІ ВИПАДКИ НАПИСАННЯ ПРІЗВИЩ

 • § 44–45. СКЛАДНІ ВИПАДКИ НАПИСАННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ

 • § 46. РОЗРІЗНЕННЯ ПРИСЛІВНИКІВ І СПІВЗВУЧНИХ СПОЛУК

 • § 47. НАПИСАННЯ не, ні З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ

 • § 48. МОРФОЛОГІЧНА НОРМА

 • § 49. РІД ІМЕННИКА

 • § 50–51. ЧИСЛО ІМЕННИКА

 • § 52–53. СКЛАДНІ ВИПАДКИ ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКА

 • § 54. ЗАКІНЧЕННЯ -а (-я), -у (-ю) В ІМЕННИКАХ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ РОДОВОГО ВІДМІНКА ОДНИНИ

 • § 55–56. ОСОБЛИВОСТІ КЛИЧНОГО ВІДМІНКА

 • § 57–58. ТВОРЕННЯ Й ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕН ПО БАТЬКОВІ

 • § 59–60. СУПЕРЕЧКА ЯК ВИД КОМУНІКАЦІЇ. ПРАВИЛА ВЕДЕННЯ СУПЕРЕЧКИ

 • § 61–62. ТЕЗА Й АРГУМЕНТИ

 • § 63–64. ПОЛЕМІЧНІ ПРИЙОМИ. МИСТЕЦТВО ВІДПОВІДАТИ НА ЗАПИТАННЯ