ГДЗ 10 клас Українська мова О.В. Заболотний, В.В. Заболотний 2010 

ГДЗ Українська мова 10 клас О.В. Заболотний, В.В. Заболотний (2010 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 10 клас. Автори: О.В. Заболотний, В.В. Заболотний Видавництво: Генеза, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

РІВНІ МОВНОЇ СИСТЕМИ. НОРМИ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ І СПІЛКУВАННЯ

§ 1. Рівні мовної системи. Норми літературної мови

7 8 9 11 12 17

§ 2. Культура мовлення

§ 3. Спілкування. Мовленнєва діяльність

§ 4. Мовленнєвий етикет

46 57

ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З ОРФОЕПІЇ, ФОНЕТИКИ, СТИЛІСТИКИ

§ 5. Основні норми української літературної вимови

§ 6. Правопис ненаголошених голосних, м'якого знака, апострофа

§ 7. Стилістичні засоби фонетики

ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З БУДОВИ СЛОВА, СЛОВОТВОРУ, СТИЛІСТИКИ

§ 8. Морфологічна будова слова. Творення слів

§ 9. Стилістичні особливості значущих частин слова. Стилістичні засоби словотвору

ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З ЛЕКСИКИ, ФРАЗЕОЛОГІЇ, СТИЛІСТИКИ

§ 10. Лексика української мови за походженням. Зміни в лексичній системі

§ 11. Терміни. Професійна лексика

§ 12. Стилістичні засоби лексикології та фразеології

ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З МОРФОЛОГІЇ, СТИЛІСТИКИ

§ 13. Система частин мови. Рід іменників. Назви осіб за професією, посадою тощо

§ 14. Стилістичні засоби морфології. Варіанти відмінкових форм

§ 15. Орфографічно-пунктуаційний практикум

§ 16. Повторення в кінці року

УРОКИ РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ