ГДЗ 10 клас Українська мова О.В. Заболотний, В.В. Заболотний 2010 

ГДЗ Українська мова 10 клас О.В. Заболотний, В.В. Заболотний (2010 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2010
  • Видавництво: Генеза, Київ

РІВНІ МОВНОЇ СИСТЕМИ. НОРМИ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ І СПІЛКУВАННЯ № 7-57

§ 1. Рівні мовної системи. Норми літературної мови № 7-17

7 8 9 11 12 17

§ 2. Культура мовлення № 21-29

§ 3. Спілкування. Мовленнєва діяльність № 35-42

§ 4. Мовленнєвий етикет № 46-57

46 57

ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З ОРФОЕПІЇ, ФОНЕТИКИ, СТИЛІСТИКИ № 60-114

§ 5. Основні норми української літературної вимови № 60-74

§ 6. Правопис ненаголошених голосних, м'якого знака, апострофа № 77-92

§ 7. Стилістичні засоби фонетики № 98-114

ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З БУДОВИ СЛОВА, СЛОВОТВОРУ, СТИЛІСТИКИ № 116-148

§ 8. Морфологічна будова слова. Творення слів № 116-130

§ 9. Стилістичні особливості значущих частин слова. Стилістичні засоби словотвору № 134-148

ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З ЛЕКСИКИ, ФРАЗЕОЛОГІЇ, СТИЛІСТИКИ № 149-198

§ 10. Лексика української мови за походженням. Зміни в лексичній системі № 149-162

§ 11. Терміни. Професійна лексика № 165-177

§ 12. Стилістичні засоби лексикології та фразеології № 180-198

ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З МОРФОЛОГІЇ, СТИЛІСТИКИ № 199-265

§ 13. Система частин мови. Рід іменників. Назви осіб за професією, посадою тощо № 199-217

§ 14. Стилістичні засоби морфології. Варіанти відмінкових форм № 218-234

§ 15. Орфографічно-пунктуаційний практикум № 235-256

§ 16. Повторення в кінці року № 258-265

УРОКИ РОЗВИТКУ ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ № 271-324

Популярні ГДЗ: