ГДЗ 11 клас Алгебра А.Г. Мерзляк, Д.А. Номіровський, В.Б. Полонський, М.С. Якір 2011 Академічний, профільний рівні

ГДЗ Алгебра 11 клас А.Г. Мерзляк, Д.А. Номіровський, В.Б. Полонський, М.С. Якір (2011 рік) Академічний, профільний рівні
  • Автори:
  • Рік видання: 2011
  • Видавництво: Не вказано
  • Тип: Академічний, профільний рівні

§ 1. Похідна та її застосування

1. Границя числової послідовності № 1-24

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 17 18 19 20 22 23 24

2. Уявлення про границю функції в точці та про неперервність функції в точці № 1-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3. Означення границі функції в точці № 1-5

1 2 3 4 5

4. Теорема про арифметичні дії з границями функцій у точці № 1-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Неперервність функції в точці. Властивості неперервних функцій № 1-19

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19

6. Приріст функції. Задачі, які приводять до поняття похідної № 1-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7. Поняття похідної № 1-28

8. Правила обчислення похідних № 1-43

9. Рівняння дотичної № 1-38

10. Теореми Ферма, Ролля, Лагранжа № 1-5

1 3 4 5

11. Ознаки зростання і спадання функції № 1-26

12. Точки екстремуму функції № 1-39

13. Найбільше і найменше значення функції на відрізку № 1-34

14. Друга похідна. Поняття опуклості функції № 1-16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

15. Побудова графіків функції № 1-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§ 2. Показникова і логарифмічна функції

16. Степінь з довільним дійсним показником. Показникова функція № 1-54

17. Показникові рівняння № 1-32

18. Показникові нерівності № 1-33

19. Логарифм і його властивості № 1-51

20. Логарифмічна функція та її властивості № 1-40

21. Логарифмічні рівняння № 1-45

22. Логарифмічні нерівності № 1-32

23. Похідні показникової та логарифмічної функцій № 1-26

§ 3. Інтеграл та його застосування

24. Первісна № 1-16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

25. Правила знаходження первісної № 1-20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

26. Площа криволінійної трапеції № 1-30

27. Обчислення об’ємів тіл № 1-4

1 2 3 4

§ 4. Елементи теорії ймовірностей ї математичної статистики

28. Комбінаторні правила суми та добутку № 1-37

29. Перестановки, розміщення, комбінації № 1-22

30. Частота та ймовірність випадкової події № 1-49

31. Статистичний аналіз даних № 2-17

2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17

§ 5. Рівняння і нерівності. Узагальнення та систематизація

32. Про появу сторонніх коренів і втрату розв’язків рівнянь № 1-26

33. Основні методи розв’язування рівнянь № 1-36

34. Основні методи розв’язування нерівностей № 1-22

Популярні ГДЗ: