ГДЗ 11 клас Алгебра Є.П. Нелін, О.Є. Долгова 2011 Академічний рівень, профільний рівні

ГДЗ Алгебра 11 клас Є.П. Нелін, О.Є. Долгова (2011 рік) Академічний рівень, профільний рівні
  • Автори:
  • Рік видання: 2011
  • Видавництво: Гімназія, Харків
  • Тип: Академічний рівень, профільний рівні

Розділ 1. ГРАНИЦЯ Й НЕПЕРЕРВНІСТЬ ФУНКЦІЙ. ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ

§ 1. Поняття границі функції в точці та неперервності функції

1 2 3 4 5 6

§ 2. Поняття похідної, її механічний і геометричний зміст

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

§ 3. Правила обчислення похідних. Похідна складеної функції

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

§ 4. Похідні елементарних функцій

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

§ 5. Застосування похідної до дослідження функцій

§ 6. Поняття й основні властивості границі функції

§ 7. Асимптоти графіка функції

1 2 3 4

§ 8. Похідні обернених тригонометричних функцій. Доведення тотожностей за допомогою похідної

1 2 3

§ 9. Друга похідна й похідні вищих порядків. Поняття опуклості функції

1 2 3

§ 10. Застосування похідної до розв’язування рівнянь і нерівностей

§ 11. Застосування похідної до розв’язування завдань з параметрами

1 2 3 4 5 6 7 8 9

§ 12. Диференціал функції

1 2

Додаткові вправи до розділу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 22 23 24 25 26 32 36

Розділ 2. ПОКАЗНИКОВА Й ЛОГАРИФМІЧНА ФУНКЦІЇ

§ 13. Показникова функція, її властивості та графік

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12

§ 14. Розв’язування показникових рівнянь та нерівностей

§ 15. Логарифм числа. Властивості логарифмів

2 4 5 6 7 8 9 10 11

§ 16. Логарифмічна функція, її властивості та графік

1 2 3 5 6

§ 17. Розв’язування логарифмічних рівнянь та нерівностей

§ 18. Похідні показникової та логарифмічної функцій

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

§ 19. Розв’язування показниково-степеневих рівнянь та нерівностей

1 2

§ 20. Показникові та логарифмічні рівняння й нерівності

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Додаткові вправи до розділу

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

Розділ 3. ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ, ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА СТАТИСТИКИ

§ 21. Елементи комбінаторики й біном Ньютона

§ 22. Основні поняття теорії ймовірностей

§ 23. Поняття про статистику. Характеристики рядів даних

Розділ 4. ІНТЕГРАЛ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

§ 24. Первісна та її властивості

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

§ 25. Визначений інтеграл та його застосування

§ 26. Найпростіші диференціальні рівняння

1 2 3 4 5 6 7

Додаткові вправи до розділу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Розділ 5. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО РІВНЯННЯ, НЕРІВНОСТІ ТА ЇХ СИСТЕМИ

§ 27. Рівняння, нерівності та їх системи. Узагальнення й систематизація

Додаток. КОМПЛЕКСНІ ЧИСЛА

Алгебраїчна форма комплексного числа № 1-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Тригонометрична форма комплексного числа № 1-9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Популярні ГДЗ: