ГДЗ 11 клас Біологія Т.С. Котик, О.В. Тагліна 2014 Робочий зошит

ГДЗ Біологія 11 клас Т.С. Котик, О.В. Тагліна (2014 рік) Робочий зошит

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Біологія за 11 клас. Автори: Т.С. Котик, О.В. Тагліна Видавництво: Ранок, Харків. Повні і докладні відповіді до вправ!

Розмноження організмів

Нестатеве розмноження організмів

1 2 3 4 5 6 7

Статеве розмноження організмів

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Будова та утворення статевих клітин

1 2 3 4 5 6

Закономірності спадковості

Основні поняття генетики

1 2 3 4 5 6

Закони Г. Менделя. Моногібридне схрещування

1 2 3 4 5

Закони Г. Менделя. Дигібридне схрещування

1 2 3 4

Закони Г. Менделя. Статистичний характер і цитологічні основи

1 2 3 4 5 6

Хромосомна теорія спадковості

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Розв'язання генетичних задач

1 2 3 4 5 6 7

Тематичний контроль 1

Закономірності мінливості

Комбінативна, мутаційна, модифікаційна мінливість

1 2 3 4 5 6 7

Види мутацій

1 2 3 4 5 6 7

Генотип як цілісна система

Основні закономірності функціонування генів ц про- та еукаріот

1 2 3 4 5

Роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Індивідуальний розвиток організму

Запліднення

1 2 3 4 5 6

Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організму

1 2 3 4

Життєвий цикл у рослин і тварин

1 2 3 4 5 6 7

Тематичний контроль 2

В1

Популяція. Екосистема. Біосфера

Популяція

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Екологічні чинники

1 2 3 4 5 6

Поняття про середовище існування

1 2 3 4 5 6 7

Біологічні адаптивні ритми організмів

1 2 3 4 5 6 7

Угрупування та екосистеми

1 2 3 4 5 6 7

Різноманітність екосистеми

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Загальна характеристика біосфери

1 2 3 4 5 6 7 8

Роль живих організмів у біосфері

1 2 3 4 5 6

Тематичний контроль 3

Основи еволюційного вчення

Становлення еволюційних поглядів

1 2 3 4 5 6 7

Природній добір

1 2 3 4 5 6 8

Адаптації як результат еволюційного процесу

1 2 3 4 5

Макроеволюційний процес

1 2 3 4 5 6 7 8

Сучасні уявлення про фактори еволюції

1 2 3 4 5

Історичний розвиток і різноманітність органічного світу

Гіпотези виникнення життя на Землі

1 2 3 4 5 6 7

Поява основних груп організмів

1 2 3 4 5

Тематичний контроль 4

В1

Лабораторні роботи

Практичні роботи