ГДЗ 11 клас Біологія Т.С. Котик, О.В. Тагліна 2014 Робочий зошит

ГДЗ Біологія 11 клас Т.С. Котик, О.В. Тагліна (2014 рік) Робочий зошит
  • Автори:
  • Рік видання: 2014
  • Видавництво: Ранок, Харків
  • Тип: Робочий зошит

Розмноження організмів

Нестатеве розмноження організмів № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

Статеве розмноження організмів № 1-9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Будова та утворення статевих клітин № 1-6

1 2 3 4 5 6

Закономірності спадковості

Основні поняття генетики № 1-6

1 2 3 4 5 6

Закони Г. Менделя. Моногібридне схрещування № 1-5

1 2 3 4 5

Закони Г. Менделя. Дигібридне схрещування № 1-4

1 2 3 4

Закони Г. Менделя. Статистичний характер і цитологічні основи № 1-6

1 2 3 4 5 6

Хромосомна теорія спадковості № 1-9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Розв'язання генетичних задач № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

Тематичний контроль 1

Закономірності мінливості

Комбінативна, мутаційна, модифікаційна мінливість № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

Види мутацій № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

Генотип як цілісна система

Основні закономірності функціонування генів ц про- та еукаріот № 1-5

1 2 3 4 5

Роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу № 1-13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Індивідуальний розвиток організму

Запліднення № 1-6

1 2 3 4 5 6

Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організму № 1-4

1 2 3 4

Життєвий цикл у рослин і тварин № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

Тематичний контроль 2

В1

Популяція. Екосистема. Біосфера

Популяція № 1-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Екологічні чинники № 1-6

1 2 3 4 5 6

Поняття про середовище існування № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

Біологічні адаптивні ритми організмів № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

Угрупування та екосистеми № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

Різноманітність екосистеми № 1-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Загальна характеристика біосфери № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

Роль живих організмів у біосфері № 1-6

1 2 3 4 5 6

Тематичний контроль 3

Основи еволюційного вчення

Становлення еволюційних поглядів № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

Природній добір № 1-8

1 2 3 4 5 6 8

Адаптації як результат еволюційного процесу № 1-5

1 2 3 4 5

Макроеволюційний процес № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

Сучасні уявлення про фактори еволюції № 1-5

1 2 3 4 5

Історичний розвиток і різноманітність органічного світу

Гіпотези виникнення життя на Землі № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

Поява основних груп організмів № 1-5

1 2 3 4 5

Тематичний контроль 4

В1

Лабораторні роботи

Практичні роботи

Популярні ГДЗ: