ГДЗ 11 клас Фізика Є.В. Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Савченко 2011 

ГДЗ Фізика 11 клас Є.В. Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Савченко (2011 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2011
  • Видавництво: Генеза, Київ

РОЗДІЛ 1. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ ТА СТРУМ

§ 2. Напруженість електричного поля

§ 3. Принцип суперпозиції електричних полів

§ 6. Закон Кулона

§ 7. Робота в електричному полі

§ 8. Потенціал електричного поля

§ 9. Різниця потенціалів

§ 10. Електроємність

§ 11. Конденсатор

§ 12. Електроємність плоского конденсатора

§ 13. З’єднання конденсаторів

§ 14. Енергія електричного поля

§ 19. Закон Ома для повного кола

§ 23. Напівпровідниковий діод. Застосування напівпровідникових приладів

РОЗДІЛ 2. ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ

§ 25. Магнітна індукція

§ 27. Взаємодія провідників зі струмом

§ 29. Сила Лоренца

§ 33. Електромагнітна індукція

§ 34. Правило Ленца

§ 35. Магнітний потік

§ 36. Закон електромагнітної індукції

§ 37. Електродинамічний мікрофон

§ 38. Самоіндукція

§ 39. Енергія магнітного поля

РОЗДІЛ 3. КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ

§ 42. Коливальний рух. Вільні коливання

§ 44. Математичний маятник

§ 46. Механічні хвилі. Довжина хвилі

§ 47. Звукові хвилі № 1

1

§ 48. Коливальний контур. Виникнення електромагнітних хвиль у коливальному контурі

§ 49. Утворення електромагнітних хвиль

РОЗДІЛ 4. ХВИЛЬОВА І КВАНТОВА ОПТИКА

§ 54. Дзеркала. Одержання зображень за допомогою дзеркал

§ 55. Заломлення світла. Закони заломлення світла

§ 56. Лінзи. Побудова зображень, одержаних за допомогою лінз

§ 57. Інтерференція світла

§ 58. Дифракція світла

§ 63. Застосування фотоефекту. Приклади розв’язування задач

РОЗДІЛ 5. АТОМНА ТА ЯДЕРНА ФІЗИКА

§ 69. Квантові генератори. Лазери та їх застосування

§ 76. Елементарні частинки

Популярні ГДЗ: