ГДЗ 11 клас Хімія Н.М. Буринська, Л.П. Величко 2005 

ГДЗ Хімія 11 клас Н.М. Буринська, Л.П. Величко (2005 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2005
  • Видавництво: Не вказано

Розділ 1. Органічні сполуки № 4-136

§ 1. Насичені одноатомні спирти № 4-11

4 6 7 8 11

§ 2. Гліцерин № 13-19

13 19

§ 3. Фенол № 21-30

§ 4. Альдегін № 31-39

§ 5. Насичені одноосновні карбонові кислоти № 41-44

41 42 44

§ 7. Естери № 60

60

§ 8. Жири. Мило № 65-69

65 69

§ 9. Вуглеводи. Глюкоза № 73-76

73 76

§ 10. Сахароза № 81

81

§ 13. Аміни № 96-108

§ 14. Амінокислоти № 109

109

§ 15. Білки № 118-119

§ 17. Взаємозв'язок між органічними сполуками, їх багатоманітність № 132-136

Розділ 2. Роль хімії в житті суспільства № 139-172

§ 18. Значення хімії у створенні нових матеріалів № 139-141

§ 19. Значення хімії у розв'язанні сировинної проблеми № 146-149

§ 22. Хімія та екологія № 165-168

§ 23. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу № 172

172

Розділ 3. Узагальнення знань з курсу хімії № 181-226

§ 24. Основні поняття хімії № 181-183

§ 25. Основні закони хімії. Атомно-молекулярне вчення № 184-201

§ 26. Хімічний зв'язок № 205-216

§ 27. Будова неорганічних та органічних речовин № 217-226

Популярні ГДЗ: