ГДЗ 11 клас Хімія О.Г. Ярошенко 2011 

ГДЗ Хімія 11 клас О.Г. Ярошенко (2011 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2011
  • Видавництво: Грамота, Київ

Вступ

§ 1. Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 2. Явище ізомерії, структурна ізомерія, номенклатура насичених вуглеводнів № 1-7

1 2 3 4 6 7

§ 3. Багатоманітність органічних сполук, їх класифікація № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

Розділ 1. Природні органічні сполуки

§ 4. Органічні речовини в живій природі. Рівні структурної організації органічних речовин № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

§ 5. Жири, білки, вуглеводи як компоненти їжі, їх роль в організмі № 1-9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

§ 6. Вітаміни як компоненти їжі, їх біологічна роль. Харчові добавки, Е-числа № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

§ 7. Органічні сполуки і здоров’я людини. Поняття про синтетичні лікарські препарати № 1-9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

§ 8. Шкідливий вплив уживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на організм людини № 1-5

1 2 3 4 5

§ 9. Природні джерела вуглеводнів. Природний і супутній нафтовий гази, їх склад, використання № 1-7

1 2 3 4 5 6 7

§10. Нафта, її склад, властивості та продукти перегонки № 1-7

1 2 3 5 6 7

§11. Кам’яне вугілля, продукти його переробки. Значення основних видів палива в енергетиці країни № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 12. Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводневої сировини та використанні продуктів її переробки № 4-5

4 5

Тестові завдання для самоперевірки знань № 1-28

Розділ 2. Синтетичні органічні сполуки

§13. Синтез органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини № 1-8

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 14. Пластмаси № 1-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§15. Синтетичні каучуки № 1-9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

§16. Волокна. Штучні й синтетичні волокна № 1-4

1 2 3 4

§17. Органічні сполуки в побуті № 1-6

1 2 3 4 5 6

§ 18. Мило і синтетичні мийні засоби № 1-6

1 2 3 4 5 6

§ 19. Органічні розчинники, їх застосування № 1

1

Тестові завдання для самоперевірки знань № 1-33

Лабараторні досліди № 2-9

2 3 4 5 6 7 8 9

Популярні ГДЗ: