ГДЗ 11 клас Хімія О.Г. Ярошенко 2011 

ГДЗ Хімія 11 клас О.Г. Ярошенко (2011 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Хімія за 11 клас. Автори: О.Г. Ярошенко Видавництво: Грамота, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

Вступ

§ 1. Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 2. Явище ізомерії, структурна ізомерія, номенклатура насичених вуглеводнів

1 2 3 4 6 7

§ 3. Багатоманітність органічних сполук, їх класифікація

1 2 3 4 5 6 7

Розділ 1. Природні органічні сполуки

§ 4. Органічні речовини в живій природі. Рівні структурної організації органічних речовин

1 2 3 4 5 6 7

§ 5. Жири, білки, вуглеводи як компоненти їжі, їх роль в організмі

1 2 3 4 5 6 7 8 9

§ 6. Вітаміни як компоненти їжі, їх біологічна роль. Харчові добавки, Е-числа

1 2 3 4 5 6 7

§ 7. Органічні сполуки і здоров’я людини. Поняття про синтетичні лікарські препарати

1 2 3 4 5 6 7 8 9

§ 8. Шкідливий вплив уживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на організм людини

1 2 3 4 5

§ 9. Природні джерела вуглеводнів. Природний і супутній нафтовий гази, їх склад, використання

1 2 3 4 5 6 7

§10. Нафта, її склад, властивості та продукти перегонки

1 2 3 5 6 7

§11. Кам’яне вугілля, продукти його переробки. Значення основних видів палива в енергетиці країни

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 12. Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводневої сировини та використанні продуктів її переробки

4 5

Тестові завдання для самоперевірки знань

Розділ 2. Синтетичні органічні сполуки

§13. Синтез органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 14. Пластмаси

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

§15. Синтетичні каучуки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

§16. Волокна. Штучні й синтетичні волокна

1 2 3 4

§17. Органічні сполуки в побуті

1 2 3 4 5 6

§ 18. Мило і синтетичні мийні засоби

1 2 3 4 5 6

§ 19. Органічні розчинники, їх застосування

1

Тестові завдання для самоперевірки знань

Лабараторні досліди

2 3 4 5 6 7 8 9