ГДЗ 11 клас Хімія О. Г. Ярошенко 2019 Рівень стандарту

ГДЗ Хімія 11 клас О. Г. Ярошенко (2019 рік) Рівень стандарту

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Хімія за 11 клас. Автори: О. Г. Ярошенко Видавництво: Оріон, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

§1. Електронні й графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів. Принцип «мінімальної енергії»

§2. Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів

§3. Валентні стани елементів. Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2-го і 3-го періодів

§4. Завдання різного рівня складності

Хімічний зв’язок і будова речовини

§5. Йонний і металічний хімічні зв’язки в речовинах

§6. Ковалентний хімічний зв’язок та донорно-акцепторний механізмйого утворення

§7. Кристалічний і аморфний стани твердих речовин. Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови

§8. Завдання різного рівня складності

Хімічні реакції

§ 9 Необоротні й оборотні хімічні реакції

§ 10 Умови зміщення хімічної рівноваги оборотних процесів на основі принципу Ле Шательє

§ 11 Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції

§ 12 Гідроліз солей

§ 13 Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму

§ 14 Завдання різного рівня складності

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Неорганічні речовини і їхні властивості

§ 15 Неметали: загальна характеристика, фізичні властивості, застосування. Адсорбція

1 2 3 4 5 6

§ 16 Алотропія. Алотропні модифікації речовин неметалічних елементів

§ 17 Окисні та відновні властивості неметалів

§ 18 Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном

1 2 3 4 5 6 7 8

§ 19 Оксиди неметалічних елементів, їх уміст в атмосфері

§ 20 Кислоти, властивості і добування. Кислотні дощі