ГДЗ 11 клас Хімія О.В. Григорович 2019 Рівень стандарту

ГДЗ Хімія 11 клас О.В. Григорович (2019 рік) Рівень стандарту

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Хімія за 11 клас. Автори: О.В. Григорович Видавництво: Ранок, Харків. Повні і докладні відповіді до вправ!

ТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

§ 1. Повторення основних понять про будову атома

1 2 3 4 5 6 7 8 9

§ 2. Розподіл електронів в електронній оболонці атомів s-, p- та d-елементів

§ 3. Особливості будови атомів у збудженому електронному стані. Валентність. Ступінь окиснення

§ 4. Властивості хімічних елементів та їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів

ТЕМА 2. ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

§ 5. Природа хімічного зв’язку. Йонний зв’язок

§ 6. Ковалентний зв’язок

§ 7. Водневий зв’язок

§ 8. Металічний зв’язок

§ 9. Кристалічний і аморфний стани твердих речовин

§ 10. Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови

Тема 3. Хімічні реакції

§ 11 Хімічна рівновага

§ 12 Розв’язання задач з урахуванням відносного виходу продукту реакції від теоретично можливого

§ 13 Кислотність розчинів солей. Гідроліз солей

Лабораторний дослід

§ 14 Хімічні джерела електричного струму

Тема 4. Неорганічні речовини і їхні властивості

§ 15 Загальна характеристика неметалічних елементів та неметалів

§ 16 Галогени. Хлор

§ 17. Гідроген хлорид. Хлоридна кислота

§ 18. Розв’язання задач за рівняннями реакцій, якщо один із реагентів узято в надлишку

§ 19 Оксиген. Кисень і озон

§ 20 Сульфур. Сірка

§ 21. Гідроген сульфід. Сульфідна кислота