ГДЗ 11 клас Математика А. Г. Мерзляк, Д. А. Номіровський, В. Б. Полонський, М. С. Якір 2019 Рівень стандарту

ГДЗ Математика 11 клас А. Г. Мерзляк, Д. А. Номіровський, В. Б. Полонський, М. С. Якір (2019 рік) Рівень стандарту

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Математика за 11 клас. Автори: А. Г. Мерзляк, Д. А. Номіровський, В. Б. Полонський, М. С. Якір Видавництво: Гімназія, Харків. Повні і докладні відповіді до вправ!

АЛГЕБРА § 1. Показникова та логарифмічна функції

1. Показникова функція та її властивості

2. Показникові рівняння

3. Показникові нерівності

4. Логарифм і його властивості

5. Логарифмічна функція та її властивості

6. Логарифмічні рівняння

7. Логарифмічні нерівності

8. Похідні показникової та логарифмічної функцій

ЗАВДАННЯ № 1 «ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ» В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ

АЛГЕБРА § 2. Інтеграл та його застосування

9. Первісна

10. Правила знаходження первісної

11. Площа криволінійної трапеції. Визначений інтеграл

ЗАВДАННЯ № 2 «ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ» В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ

АЛГЕБРА § 3. Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики

12. Комбінаторні правила суми та добутку

13. Перестановки. Розміщення. Комбінації

14. Класичне визначення ймовірності випадкової події

15. Елементи математичної статистики

ЗАВДАННЯ № 3 «ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ» В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ

ГЕОМЕТРІЯ § 4. Многогранники

16. Призма

17. Паралелепіпед

18. Піраміда

ЗАВДАННЯ № 4 «ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ» В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ

ГЕОМЕТРІЯ § 5. ТІЛА ОБЕРТАННЯ

19. Циліндр

20. Конус

21. Куля та сфера

ЗАВДАННЯ № 5 «ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ» В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ

ГЕОМЕТРІЯ § 6. Об’єми тіл. Площа сфери

22. Об’єм тіла. Формули для обчислення об’єму призми та піраміди

23. Об’єми тіл обертання. Площа сфери

ЗАВДАННЯ № 6 «ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ» В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ

§ 7. Повторення курсу математики

24. Задачі для повторення курсу алгебри

25. Задачі для повторення курсу геометрії