ГДЗ 11 клас Математика Г.П. Бевз, В.Г. Бевз 2011 Рівень стандарту

ГДЗ Математика 11 клас Г.П. Бевз, В.Г. Бевз (2011 рік) Рівень стандарту

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Математика за 11 клас. Автори: Г.П. Бевз, В.Г. Бевз Видавництво: Генеза, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

Розділ 1. Показникові та логарифмічні функції

§ 1. Функції та їх основні властивості

§ 2. Степеневі та показникові функції

§ 3. Показникові рівняння та нерівності

§ 4. Логарифми та логарифмічні функції

§ 5. Логарифмічні рівняння та нерівності

Самостійна робота № 1

Розділ 2. Похідна та її застосування

§ 6. Границя функції

§ 7. Дотична до графіка функції. Похідна

§ 8. Диференціювання функцій

§ 9. Похідна складеної функції

Самостійна робота № 2

§ 10. Застосування похідної для дослідження функцій

§ 11. Найбільші та найменші значення функції

§ 12. Похідна як швидкість

Самостійна робота № З

Розділ 3. Інтеграл та його застосування

§ 13. Первісна

§ 14. Площа підграфіка

§ 15. Інтеграл

§ 16. Застосування інтегралів

Самостійна робота № 4

Розділ 4. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики

§ 17. Множини та підмножини

§ 18. Комбінаторика та правило добутку

§ 19. Розміщення, перестановки та комбінації

§ 20. Елементи статистики

§ 21. Графічні подання інформації про вибірки

§ 22. Випадкові події та їх імовірності

§ 23. Відносна частота події та випадкові величини

Самостійна робота № 5

Розділ 5. Координати і вектори у просторі

§ 24. Координати в просторі

§ 25. Вектори в просторі

§ 26. Застосування векторів

Самостійна робота № 6

Розділ 6. Геометричні тіла. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл

§ 27. Геометричні тіла та многогранники

§ 28. Призми

§ 29. Піраміди

§ 30. Правильні многогранники

Самостійна робота № 7

§ 31. Тіла обертання

§ 32. Конуси

§ 33. Куля і сфера

Самостійна робота № 8

§ 34. Комбінації геометричних фігур

§ 35. Об’єм призми та циліндра

§ 36. Об’єм піраміди, конуса та кулі

Самостійна робота № 9

ДОДАТКОВІ ЗАВДАННЯ