ГДЗ 11 клас Українська мова О. П. Глазова 2019 

ГДЗ Українська мова 11 клас О. П. Глазова (2019 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2019
  • Видавництво: Ранок, Харків

Мовна стійкість як ключова риса національномовної особистості

§ 1. Поняття мовної стійкості. Джерела, що живлять мовну стійкість № 1-6

1 4 5 6

Морфологічна норма

§ 2. Прикметник. Відмінкові закінчення прикметників № 7-19

§ 3. Вищий і найвищий ступені порівняння прикметників. Синонімічні способи вираження різного ступеня ознаки № 20-27

§ 4. Прислівник. Ступені порівняння прислівників № 28-33

§ 5. Прикметники, що перейшли в іменники № 34-37

§ 6. Числівник. Складні випадки узгодження числівників з іменниками № 38-46

§ 7. Складні випадки відмінювання числівників № 47-56

§ 8. Дієслово. Дієслівні форми № 57-71

§ 9. Паралельні форми вираження наказового способу дієслів І та II особи множини № 72-77

73 74 77

§ 10. Складні випадки словозміни дієслів доти, їсти, відповісти, бути № 78-81

§ 11. Активні й пасивні дієприкметники № 82-86

СИНТАКСИЧНА НОРМА № 87-198

12. Синтаксична помилка - 13. Випадки узгодження № 87-99

14. Синтаксичне керування - 15. Словосполучення з прийменниками в (у) № 100-119

16. Прийменникі в (у) і на - 17. Прийменниками при, за, із-за № 120-140

18. Прийменники по - 19. Похідни сполучники № 141-152

20. Зв’язки підмета й присудка - 21. Дієслова на -ся № 153-164

22. Дієслівни форми на -но, -то - 23. Порядок слів № 165-178

24. Ускладнені речення - 25. Будова складних речень № 179-198

ПУНКТУАЦІЙНА НОРМА № 199-284

26. Тире між підметом - 27. Розділові знаки ускладнених звертаннями № 199-216

28. Ускладнених вставними словами - 29. Ускладнених однорідними членами № 217-229

30. Відокремленими означеннями - 31. Кома і крапка з комою № 230-250

32. Двокрапка у складному реченні - 33. Тире № 251-260

34. Розділові знаки при прямій мові № 261-284

СТИЛІСТИЧНА НОРМА № 285-377

35. Багатозначни слова - 36. Омоніми і пароніми № 285-298

37. Синоніми - 38. Антоніми № 299-307

39. Слова іншомовного походження - 40. Забарвлення лексики № 308-333

41. Роль неологізмів - 42. Забарвлення фразеологізмів № 334-348

43. Особливості засобів словотвору - 44. Частин мови № 349-374

45. Вживання синтаксичних одиниць № 375-377

377

Популярні ГДЗ:

Важливість української мови

Знати рідну мову повинен кожен. Ще в початковій школі дітей вчать правильно складати синтаксичні конструкції, узгоджувати слова і пропозиції, правильно їх оформляти і т. д. А до кінця навчання школярам доводиться складати обов'язковий іспит з цього предмету. Щоб успішно впоратися з підсумковими випробуваннями, слід заздалегідь починати готуватися. Це не означає, що потрібно наймати репетитора або бігти записуватися на курси. Є і безкоштовний помічник, який буде завжди під рукою, де б ви не знаходилися - онлайн-решебник по українській мові 11 клас Глазова - нова програма. У цьому ГДЗ зібрані правильні відповіді до всіх вправ. Вони допомагають старшокласнику самостійно займатися, адже таким чином можна контролювати себе без сторонньої допомоги. Домашня робота, нова тема, перевірочна або тест - не проблема. Завдяки допомозі учень завжди буде готовий до таких випробувань.

Також, якщо з якоїсь причини було пропущено заняття, збірник також допоможе заповнити всі прогалини в знаннях.

Якими особливостями володіє решебник з української мови за 11 клас Глазова?

Як вже було сказано вище, навчально-методичний комплекс має онлайн-версію, яка дозволяє відкривати готові відповіді прямо в інтернеті. Це дуже зручно, так як не потрібно буде шукати по всьому місту друковане видання, а потім ще й носити зайву макулатуру всюди з собою. Сайт працює цілодобово і відкривається хоч з комп'ютера, хоч з телефону.

Інші плюси збірки:

  • всі завдання опрацьовані кваліфікованими філологами і методистами;
  • вставлені орфограми графічно пояснені;
  • завдання детально розписані;

Таким чином, звіряючи свої відповіді, можна не боятися, що в посібнику буде допущена яка-небудь помилка.

Користуйтеся ГДЗ з української мови для 11 класу (автор: О. П. Глазова) і позитивні оцінки в щоденнику і в журналі не змусять себе довго чекати. Учитель безсумнівно відзначить таку тягу до знань, а високі бали на ЗНО безперечно це підтвердять.