ГДЗ 11 клас Українська мова О. П. Глазова 2019 

ГДЗ Українська мова 11 клас О. П. Глазова (2019 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 11 клас. Автори: О. П. Глазова Видавництво: Ранок, Харків. Повні і докладні відповіді до вправ!

Мовна стійкість як ключова риса національномовної особистості

§ 1. Поняття мовної стійкості. Джерела, що живлять мовну стійкість

1 4 5 6

Морфологічна норма

§ 2. Прикметник. Відмінкові закінчення прикметників

§ 3. Вищий і найвищий ступені порівняння прикметників. Синонімічні способи вираження різного ступеня ознаки

§ 4. Прислівник. Ступені порівняння прислівників

§ 5. Прикметники, що перейшли в іменники

§ 6. Числівник. Складні випадки узгодження числівників з іменниками

§ 7. Складні випадки відмінювання числівників

§ 8. Дієслово. Дієслівні форми

§ 9. Паралельні форми вираження наказового способу дієслів І та II особи множини

73 74 77

§ 10. Складні випадки словозміни дієслів доти, їсти, відповісти, бути

§ 11. Активні й пасивні дієприкметники

Синтаксична норма

§ 12. Синтаксична помилка