ГДЗ 11 клас Українська мова С.О. Караман, О.В. Караман, М.Я. Плющ (2011 рік) Академічний, профільний рівні

ГДЗ Українська мова 11 клас С.О. Караман, О.В. Караман, М.Я. Плющ (2011 рік) Академічний, профільний рівні

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 11 клас. Автори: С.О. Караман, О.В. Караман, М.Я. Плющ Видавництво: Освіта, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

 • МОВА, ІНДИВІД, СУСПІЛЬСТВО

  • § 1. Мова як особлива система знаків. Її місце з-поміж інших знакових систем

   5 6
  • § 2. Проблема взаємодії мови і культури, мови і соціуму

   11 12 13 14 15 17
  • § 3. Українська мова в діалозі культур

   21 22 23 25
  • § 4. Видатні мовознавці вітчизняної науки

   35 37 39
 • СТИЛІСТИКА ЯК РОЗДІЛ НАУКИ ПРО МОВУ

  • § 5. Поняття стилю мовлення. Норма літературної мови

   42 47 48 50 56 57 58 59 60
  • § 6. Офіційно-діловий стиль

   65 66 67 68 69 70 71 72 73 75 76
  • § 7. Художній стиль

   81 82 84 88
  • § 8. Публіцистичний стиль

   93 97 98 99 100 102 103
  • § 10. Епістолярний стиль

   116 117 118
 • МОРФОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ СТИЛІСТИКИ

 • СТИЛІСТИКА СИНТАКСИСУ

  • § 16. Загальна характеристика синтаксичних одиниць

   210 211 215
  • § 17. Словосполучення як одиниця синтаксису

   217 218 219 224 225
  • § 18. Типи словосполучень за морфологічним вираженням головного слова

   227 228 229
  • § 19. Типи підрядного зв’язку в словосполученні

   232 234 235 236 237 238 242 243
  • § 20. Речення як основна синтаксична і комунікативна одиниця

   250 252
  • § 21. Стилістичні функції розповідних

   254
  • § 22. Риторичне запитання, його стилістичні функції

   260 261
  • § 23. Граматична основа речення. Види простих речень

   266 267 271
  • § 24. Стилістичні функції порядку слів у реченні

   274 276
  • § 25. Стилістичні функції підмета і присудка

   280 286
  • § 26. Складні випадки кваліфікації другорядних членів речення

   296 297
  • § 27. Синоніміка узгоджених і неузгоджених означень

   300 302 303 304
  • § 28. Стилістичні функції додатка. Активний і пасивний звороти

   306 307 308 309 311 312 313 314 316
  • § 29. Синоніміка обставин

   319 320 321 322 323
  • § 30. Особливості вживання в мовленні односкладних і двоскладних, поширених і непоширених простих речень

   327 329 331 333 334 335 336
  • § 31. Особливості вживання в мовленні повних і неповних простих речень, слів-речень

   341 342 347
  • § 32. Особливості вживання в мовленні ускладнених і неускладнених простих речень

   351 352 355 358 359 360 362 363 365 367 368 369 370 371 372 375 376
  • § 33. Звертання, його роль, місце в реченні, способи вираження

   379 380 382 383 390 391 392
  • § 34. Особливості структури та семантика речень

   396 397 398 399 400 402 403 404 405 406
  • § 35. Складнопідрядні речення і синонімічні до них звороти

   408 409 410 411 412 415 416 417 418 419 420
  • § 36. Період

   423 425 426 427 431 434
  • § 37. Пряма й непряма мова

   441
  • § 38. Інтонування речень із прямою мовою, діалогом

   443 444 445 446
  • § 40. Основні пунктограми

   464 467
 • РИТОРИКА ЯК НАУКА І МИСТЕЦТВО СЛОВА