ГДЗ 11 клас Українська мова С.О. Караман, О.В. Караман, М.Я. Плющ 2011 Академічний, профільний рівні

ГДЗ Українська мова 11 клас С.О. Караман, О.В. Караман, М.Я. Плющ (2011 рік) Академічний, профільний рівні
  • Автори:
  • Рік видання: 2011
  • Видавництво: Освіта, Київ
  • Тип: Академічний, профільний рівні

МОВА, ІНДИВІД, СУСПІЛЬСТВО

§ 1. Мова як особлива система знаків. Її місце з-поміж інших знакових систем № 5-6

5 6

§ 2. Проблема взаємодії мови і культури, мови і соціуму № 11-17

§ 3. Українська мова в діалозі культур № 21-25

§ 4. Видатні мовознавці вітчизняної науки № 35-39

35 37 39

СТИЛІСТИКА ЯК РОЗДІЛ НАУКИ ПРО МОВУ

§ 5. Поняття стилю мовлення. Норма літературної мови № 42-60

§ 6. Офіційно-діловий стиль № 65-76

§ 7. Художній стиль № 81-88

§ 8. Публіцистичний стиль № 93-103

§ 10. Епістолярний стиль № 116-118

МОРФОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ СТИЛІСТИКИ

§ 11. Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм № 124-129

§ 12. Стилістичні особливості форм іменника № 134-139

§ 13. Ступені порівняння якісних прикметників № 140-165

§ 14. Займенники й контекст № 166-183

§ 15. Стилістична роль дієслівних категорій № 185-205

СТИЛІСТИКА СИНТАКСИСУ

§ 16. Загальна характеристика синтаксичних одиниць № 210-215

§ 17. Словосполучення як одиниця синтаксису № 217-225

§ 18. Типи словосполучень за морфологічним вираженням головного слова № 227-229

§ 19. Типи підрядного зв’язку в словосполученні № 232-243

§ 20. Речення як основна синтаксична і комунікативна одиниця № 250-252

§ 21. Стилістичні функції розповідних № 254

254

§ 22. Риторичне запитання, його стилістичні функції № 260-261

§ 23. Граматична основа речення. Види простих речень № 266-271

§ 24. Стилістичні функції порядку слів у реченні № 274-276

§ 25. Стилістичні функції підмета і присудка № 280-286

§ 26. Складні випадки кваліфікації другорядних членів речення № 296-297

§ 27. Синоніміка узгоджених і неузгоджених означень № 300-304

§ 28. Стилістичні функції додатка. Активний і пасивний звороти № 306-316

§ 29. Синоніміка обставин № 319-323

§ 30. Особливості вживання в мовленні односкладних і двоскладних, поширених і непоширених простих речень № 327-336

§ 31. Особливості вживання в мовленні повних і неповних простих речень, слів-речень № 341-347

§ 32. Особливості вживання в мовленні ускладнених і неускладнених простих речень № 351-376

§ 33. Звертання, його роль, місце в реченні, способи вираження № 379-392

§ 34. Особливості структури та семантика речень № 396-406

§ 35. Складнопідрядні речення і синонімічні до них звороти № 408-420

§ 36. Період № 423-434

§ 37. Пряма й непряма мова № 441

441

§ 38. Інтонування речень із прямою мовою, діалогом № 443-446

§ 40. Основні пунктограми № 464-467

РИТОРИКА ЯК НАУКА І МИСТЕЦТВО СЛОВА

§ 41. Риторика як наука і мистецтво слова № 481

481

§ 43. Методи викладу матеріалу № 494-517

§ 46. Аналіз власної промови. Релаксація № 529

529

§ 48. Еристика як мистецтво ведення спору № 540

540

§ 50. Ораторське мистецтво в Україні № 564

564

§ 51. Жанри та види ораторського мистецтва № 570-571

§ 59. Полеміка. Дискусія. Дебати. Публічний полілог № 640-701

Популярні ГДЗ: