ГДЗ 11 клас Українська мова С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова (2011 рік) 

ГДЗ Українська мова 11 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова (2011 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 11 клас. Автори: С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова Видавництво: Грамота, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

 • § 1. Українська мовау світі. Українська діаспора

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • Стилістика мови. Культура мови. Стилістичні засоби фонетики

  • § 2. Словосполучення і речення — основні синтаксичні одиниці. Стилістичні особливості простих і складних речень

   10 11 12 13 15 16
  • § 3. Синтаксичні норми

   17 18 19 21 23 24
  • § 4. Уживання простого речення в тексті

   25 27 30 31
  • § 5. Уживання складного речення в тексті

   32 34 35
  • § 6. Основні пунктограми в простому і складному реченнях

   41 42 43 45
  • § 7. Основні пунктограми в реченнях з прямою мовою та в діалозі. Оформлення цитат

   49 50
  • § 8. Синтаксичний і пунктуаційний аналіз

   58
  • § 10. Складне синтаксичне ціле

   65
  • § 11. Стильова класифікація текстів. Видозміна тексту

   71 72 73 74
 • Мовна культура і комунікація

  • § 12. Поняття комунікації

   123 124 129
  • § 13. Етика професійного спілкування

   130 131 134
 • Основи риторики

  • § 15. Риторика як наука й мистецтво

   146 148
  • § 16. Промова

   153
  • § 17. Етика полемічної майстерності

   159
 • Види мовної (мовленнєвої) діяльності

  • § 18. Аудіювання різностильових текстів

   164 166 172 173 175 176
  • § 20. Усний переказ тексту на професійну тему із творчим завданням

   177 179 180
  • § 21. Діалоги на професійну тему

   182 184 186 187
  • § 22. Виступ на семінарах, зборах, конференціях. Переговори

   193 194 198
  • § 28. Ділові папери. Протокол. Витяг із протоколу

   230 232 234
  • § 29. Письмовий звіт про виконану роботу

   237 238 239 240 241 243 244 245
  • § 30. Переклад різностильових текстів

   246 247 249 250 251 254 255 256 257
  • § 31. Синхронний переклад текстів на професійну тематику

   258 259 260 261 263