ГДЗ 11 клас Українська мова С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова 2011 

ГДЗ Українська мова 11 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова (2011 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 11 клас. Автори: С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова Видавництво: Грамота, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

§ 1. Українська мовау світі. Українська діаспора

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Стилістика мови. Культура мови. Стилістичні засоби фонетики

§ 2. Словосполучення і речення — основні синтаксичні одиниці. Стилістичні особливості простих і складних речень

§ 3. Синтаксичні норми

§ 4. Уживання простого речення в тексті

§ 5. Уживання складного речення в тексті

32 34 35

§ 6. Основні пунктограми в простому і складному реченнях

§ 7. Основні пунктограми в реченнях з прямою мовою та в діалозі. Оформлення цитат

49 50

§ 8. Синтаксичний і пунктуаційний аналіз

58

§ 10. Складне синтаксичне ціле

65

§ 11. Стильова класифікація текстів. Видозміна тексту

Мовна культура і комунікація

§ 12. Поняття комунікації

§ 13. Етика професійного спілкування

Основи риторики

§ 15. Риторика як наука й мистецтво

§ 16. Промова

153

§ 17. Етика полемічної майстерності

159

Види мовної (мовленнєвої) діяльності

§ 18. Аудіювання різностильових текстів

§ 20. Усний переказ тексту на професійну тему із творчим завданням

§ 21. Діалоги на професійну тему

§ 22. Виступ на семінарах, зборах, конференціях. Переговори

§ 28. Ділові папери. Протокол. Витяг із протоколу

§ 29. Письмовий звіт про виконану роботу

§ 30. Переклад різностильових текстів

§ 31. Синхронний переклад текстів на професійну тематику