ГДЗ 11 клас Українська мова С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова 2011 

ГДЗ Українська мова 11 клас С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова (2011 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2011
  • Видавництво: Грамота, Київ

§ 1. Українська мовау світі. Українська діаспора № 1-9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Стилістика мови. Культура мови. Стилістичні засоби фонетики № 10-74

§ 2. Словосполучення і речення — основні синтаксичні одиниці. Стилістичні особливості простих і складних речень № 10-16

§ 3. Синтаксичні норми № 17-24

§ 4. Уживання простого речення в тексті № 25-31

§ 5. Уживання складного речення в тексті № 32-35

32 34 35

§ 6. Основні пунктограми в простому і складному реченнях № 41-45

§ 7. Основні пунктограми в реченнях з прямою мовою та в діалозі. Оформлення цитат № 49-50

49 50

§ 8. Синтаксичний і пунктуаційний аналіз № 58

58

§ 10. Складне синтаксичне ціле № 65

65

§ 11. Стильова класифікація текстів. Видозміна тексту № 71-74

Мовна культура і комунікація № 123-134

§ 12. Поняття комунікації № 123-129

§ 13. Етика професійного спілкування № 130-134

Основи риторики № 146-159

§ 15. Риторика як наука й мистецтво № 146-148

§ 16. Промова № 153

153

§ 17. Етика полемічної майстерності № 159

159

Види мовної (мовленнєвої) діяльності № 164-263

§ 18. Аудіювання різностильових текстів № 164-176

§ 20. Усний переказ тексту на професійну тему із творчим завданням № 177-180

§ 21. Діалоги на професійну тему № 182-187

§ 22. Виступ на семінарах, зборах, конференціях. Переговори № 193-198

§ 28. Ділові папери. Протокол. Витяг із протоколу № 230-234

§ 29. Письмовий звіт про виконану роботу № 237-245

§ 30. Переклад різностильових текстів № 246-257

§ 31. Синхронний переклад текстів на професійну тематику № 258-263

Популярні ГДЗ: