ГДЗ 11 клас Українська мова В.В. Заболотний, О.В. Заболотний (2012 рік) 

ГДЗ Українська мова 11 клас В.В. Заболотний, О.В. Заболотний (2012 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 11 клас. Автори: В.В. Заболотний, О.В. Заболотний Видавництво: Не вказано. Повні і докладні відповіді до вправ!

 • ВСТУП

  • Українська мова у світі. Українська діаспора

   3 4
 • КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ І КОМУНІКАЦІЯ

  • § 1. Комунікативна діяльність

   6 11 18 19
  • § 2. Ділове спілкування. Комунікація в професійній сфері

   24 26 29 32 33
  • § 3. Міжкультурна комунікація

   40 42
 • ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ ІЗ СИНТАКСИСУ, ПУНКТУАЦІЇ І СТИЛІСТИКИ

  • § 4. Словосполучення і речення. Стилістичні особливості простих і складних речень

   47 60
  • § 5. Особливості вживання в мовленні та інтонування різних видів простих речень

   67 71 75
  • § 6. Особливості вживання в мовленні та інтонування різних видів складних речень

   76 84
  • § 7. Основні пунктограми в простому реченні

   89 91 92 93 94 99
  • § 8. Основні пунктограми в складному реченні. Пунктуаційний аналіз

   105 107 110 111 112 114 115
  • § 9. Пунктограми в реченні з прямою мовою та в діалозі. Способи цитування

   119 120 126 127
 • ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТУ І СТИЛІСТИКИ

  • § 11. Зміст і будова тексту. Складне синтаксичне ціле (ССЦ)

   149 151
 • РИТОРИКА

  • § 13. Риторика як наука і мистецтво

   167 168
  • § 15. Підготовка промови

   194
  • § 16. Структурування ораторської промови. Мовне оформлення висловлювання

   196
  • § 17. Полемічна майстерність

   210
 • ОРФОГРАФІЧНО-ПУНКТУАЦІЙНИЙ ПРАКТИКУМ

  • § 18. Уживання м’якого знака, апострофа, спрощення груп приголосних, передача на письмі сумнівних голосних та приголосних. Пунктуація

   215 216 218 220 221
  • § 19. Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах.Пунктуація

   229 230 233
  • § 20. Правопис власних назв. Написання слів разом, окремо і через дефіс. Пунктуація

   239 240 241 243 245 247 249 255
  • § 21. Повторення в кінці року

   259