ГДЗ 11 клас Українська мова В.В. Заболотний, О.В. Заболотний 2012 

ГДЗ Українська мова 11 клас В.В. Заболотний, О.В. Заболотний (2012 рік)

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 11 клас. Автори: В.В. Заболотний, О.В. Заболотний Видавництво: Не вказано. Повні і докладні відповіді до вправ!

ВСТУП

Українська мова у світі. Українська діаспора

3 4

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ І КОМУНІКАЦІЯ

§ 1. Комунікативна діяльність

6 11 18 19

§ 2. Ділове спілкування. Комунікація в професійній сфері

§ 3. Міжкультурна комунікація

40 42

ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ ІЗ СИНТАКСИСУ, ПУНКТУАЦІЇ І СТИЛІСТИКИ

§ 4. Словосполучення і речення. Стилістичні особливості простих і складних речень

47 60

§ 5. Особливості вживання в мовленні та інтонування різних видів простих речень

67 71 75

§ 6. Особливості вживання в мовленні та інтонування різних видів складних речень

76 84

§ 7. Основні пунктограми в простому реченні

§ 8. Основні пунктограми в складному реченні. Пунктуаційний аналіз

§ 9. Пунктограми в реченні з прямою мовою та в діалозі. Способи цитування

ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТУ І СТИЛІСТИКИ

§ 11. Зміст і будова тексту. Складне синтаксичне ціле (ССЦ)

РИТОРИКА

§ 13. Риторика як наука і мистецтво

§ 15. Підготовка промови

194

§ 16. Структурування ораторської промови. Мовне оформлення висловлювання

196

§ 17. Полемічна майстерність

210

ОРФОГРАФІЧНО-ПУНКТУАЦІЙНИЙ ПРАКТИКУМ

§ 18. Уживання м’якого знака, апострофа, спрощення груп приголосних, передача на письмі сумнівних голосних та приголосних. Пунктуація

§ 19. Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах.Пунктуація

§ 20. Правопис власних назв. Написання слів разом, окремо і через дефіс. Пунктуація

§ 21. Повторення в кінці року

259