ГДЗ 11 клас Українська мова В.В. Заболотний, О.В. Заболотний 2012 

ГДЗ Українська мова 11 клас В.В. Заболотний, О.В. Заболотний (2012 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2012
  • Видавництво: Не вказано

ВСТУП № 3-4

Українська мова у світі. Українська діаспора № 3-4

3 4

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ І КОМУНІКАЦІЯ № 6-42

§ 1. Комунікативна діяльність № 6-19

6 11 18 19

§ 2. Ділове спілкування. Комунікація в професійній сфері № 24-33

§ 3. Міжкультурна комунікація № 40-42

40 42

ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ ІЗ СИНТАКСИСУ, ПУНКТУАЦІЇ І СТИЛІСТИКИ № 47-127

§ 4. Словосполучення і речення. Стилістичні особливості простих і складних речень № 47-60

47 60

§ 5. Особливості вживання в мовленні та інтонування різних видів простих речень № 67-75

67 71 75

§ 6. Особливості вживання в мовленні та інтонування різних видів складних речень № 76-84

76 84

§ 7. Основні пунктограми в простому реченні № 89-99

§ 8. Основні пунктограми в складному реченні. Пунктуаційний аналіз № 105-115

§ 9. Пунктограми в реченні з прямою мовою та в діалозі. Способи цитування № 119-127

ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТУ І СТИЛІСТИКИ № 149-151

§ 11. Зміст і будова тексту. Складне синтаксичне ціле (ССЦ) № 149-151

РИТОРИКА № 167-210

§ 13. Риторика як наука і мистецтво № 167-168

§ 15. Підготовка промови № 194

194

§ 16. Структурування ораторської промови. Мовне оформлення висловлювання № 196

196

§ 17. Полемічна майстерність № 210

210

ОРФОГРАФІЧНО-ПУНКТУАЦІЙНИЙ ПРАКТИКУМ № 215-259

§ 18. Уживання м’якого знака, апострофа, спрощення груп приголосних, передача на письмі сумнівних голосних та приголосних. Пунктуація № 215-221

§ 19. Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах.Пунктуація № 229-233

§ 20. Правопис власних назв. Написання слів разом, окремо і через дефіс. Пунктуація № 239-255

§ 21. Повторення в кінці року № 259

259

Популярні ГДЗ: