ГДЗ 2 клас Українська мова К. І. Пономарьова 2019 Частина 1

ГДЗ Українська мова 2 клас К. І. Пономарьова (2019 рік) Частина 1
  • Автори:
  • Рік видання: 2019
  • Видавництво: Оріон, Київ
  • Тип: Частина 1

Звукова схема. Звуки й букви стор. 4 - 7

Голосні звуки Приголосні звуки. М’які приголосні звуки стор. 8 - 12

Буквосполучення ьо. Буквосполучення йо. Подовжені приголосні звуки стор. 13 - 20

Апостроф. Дзвінкі приголосні звуки. Наголос стор. 21 - 27

Ненаголошені звуки [е], [и]. Склад. Перенос слів стор. 28 - 35

Абеткова послідовність. Значення слова, пряме і переносне значення стор. 36 - 42

Антоніми. Синоніми стор. 43 - 50

Багатозначні слова. Іменники стор. 51 - 59

Велика буква стор. 60 - 71

Прикметники стор. 72 - 84

Дієслово стор. 85 - 97

Числівник стор. 98 - 104

Службові слова (прийменник, сполучник тощо) стор. 105 - 109

Частини мови. Речення. Головні члени речення стор. 110 - 124

Текст стор. 125 - 142

Популярні ГДЗ: