← ГДЗ 3 клас Українська мова Л.О. Варзацька, Т.О. Трохименко 2020 

Будова слова

zoom minus Завдання № 66 zoom plus

Умова:

1. Прочитай текст. Чому він має таку назву?
Кінь утік
Учні схилилися над зошитами. Працювали само¬стійно. Віталик уже закінчував розв’язувати задачу, як раптом на парту впала записка. «Знову, мабуть, від Петрика, - подумав собі. - Знову просить ковзани. Чого я маю весь час їх давати?»
- Іване Петровичу, - сказав Віталик, - мені хтось записку кинув... Хіба ж так можна?
- Записки на уроці писати не можна, - відповів учи тель. - А як уже тобі хтось написав, то розповідати про неї вчителеві недобре, Віталику. Записка - це ж таємниця...
У класі запанувала тиша. Хлопці час від часу поглядали на Віталика, і в їхніх поглядах він бачив подив та обурення.
Віталик розгорнув записку і прочитав: «Віталику, - писав Петрик, - я намалював вогнегривого коня. Якщо хочеш, дам тобі».
На перерві Віталик підійшов до Петрика:
- Давай коня...
- Кінь утік... - тихо відповів Петрик.
За Василем Сухомлинським
2. Спиши кінцівку тексту. Підкресли слова із чергуванням звуків у корені. Які це слова: змінені чи спільнокореневі? Доведи свою думку.


Розв'язання:

2. На перерві Віталик підійшов до Петрика:
- Давай коня ...
Кінь утік ... - тихо відповів Петрик.
Це змінені слова, змінилася форма слова, закінчення.