← ГДЗ 3 клас Українська мова Л.О. Варзацька, Т.О. Трохименко 2020 

Будова слова

zoom minus Завдання № 76 zoom plus

Умова:

1. Прочитай слова, правильно вимовляючи голосні звуки [е] та [и] у ненаголошених складах.
С..стра - сестри, гл..боко - глибше, кр..ло - крила, м..довий - мед.
2. Спиши слова парами, вставляючи пропущені букви.
3. Поміркуй, як з’ясувати, яку букву треба писати в ненаголошеному складі. Звір свої міркування із правилом.
! Щоб дізнатися, яку букву (е чи и) писати в ненаголошеному складі, треба змінити слово або дібрати до нього спільнокореневе так, щоб ненаголошений голосний звук став на голошеним. Наприклад: сини - син, гречаний - гречка.


Розв'язання:

Сестра́ - се́стри, глибо́ко - гли́бше, крило́ - кри́ла, медо́вий - ме́д.