← ГДЗ 3 клас Українська мова Л.О. Варзацька, Т.О. Трохименко 2020 

Будова слова

zoom minus Завдання № 77 zoom plus

Умова:

1. Спишіть слова, вставляючи пропущені букви.
I варіант. Ст..жки - стежка, ст..бло - стебла, ж..тло - житла, з..мля - землі.
II варіант. Л..сток - листя, гр..бний - гриб, ш..шкар - шишка, кл..новий - клен.
2. Яким способом добирали перевірні слова?


Розв'язання:

І варіант. Стежки́ - сте́жка, стебло́ - сте́бла, житло́ -жи́тла, земля́ - зе́млі.
ІІ варіант. Листо́к - ли́стя, грибни́й - гри́б, шишка́р - ши́шка, клено́вий - кле́н.