← ГДЗ 3 клас Українська мова Л.О. Варзацька, Т.О. Трохименко 2020 

Числівник

zoom minus Завдання № 259 zoom plus

Умова:

1. Прочитайте числівники, наголошуючи склад -на-. Запам'ятайте, як потрібно вимовляти назви цих чисел.
Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять.
2. Утворіть і запишіть словосполучення, ставлячи подані в дужках іменники у потрібній формі. Числівники виражайте словами.
I варіант.
9 (гриби), 13 (коні), 16 (учні), 15 (олівці), 12 (книжки).
II варіант.
5 (діти), 11 (птахи), 14 (казки), 19 (столи), 18 (берези).
3. Поставте у числівниках наголос. Підкресліть числівники з апострофом. Пригадайте правило вживання апострофа.


Розв'язання:

І варіант.
Де́в'ять грибів, трина́дцять коней, шістна́дцять учніву, п'ятна́дцять олівців, двана́дцять книжок.
ІІ варіант.
П'ять дітей, одина́дцять птахів, чотирна́дцять казок, дев'ятна́дцять столів, вісімна́дцять берез.