← ГДЗ 3 клас Українська мова Л.О. Варзацька, Т.О. Трохименко 2020 

Будова слова

zoom minus Завдання № 82 zoom plus

Умова:

Прочитай слова з ненаголошеними [е], [и]. Добери до них перевірні та запиши за зразком.
Ст..пи, р..балка, л..сти, кн..жковий, в..рбовий, оз..ро, п..тля, н..зький.
Зразок. Степи - степ. Рибалка - риба.


Розв'язання:

Степи́ - сте́п; 
риба́лка - ри́ба; 
листи́ - ли́ст; 
книжко́вий - кни́жка; 
вербо́вий - ве́рби; 
о́зеро - озе́ра;
петля́ - пе́тлі; 
низьки́й - ни́зько.