← ГДЗ 3 клас Українська мова Л.О. Варзацька, Т.О. Трохименко 2020 

Речення

zoom minus Завдання № 309 zoom plus

Умова:

1. Розгляньте таблицю. Доповніть її відповідними реченнями.
2. Із якою метою ми вживаємо розповідні речення? питальні речення? спонукальні речення?
3. Прочитайте парами неокличні та окличні речення. Як передають окличну інтонацію в усному та писемному мовленні?
4. Складіть за таблицею власні речення. Запишіть їх.


Розв'язання:

Завдання №  309 - Речення - ГДЗ Українська мова 3 клас Л.О. Варзацька, Т.О. Трохименко 2020