← ГДЗ 3 клас Українська мова Л.О. Варзацька, Т.О. Трохименко 2020 

Речення

zoom minus Завдання № 314 zoom plus

Умова:

1. Прочитайте слова. Чи виражають вони закінчену думку?
любистку, завжди, Кущі, біля, хати, пам'яті, у, встають
Григорій Кривда
2. Складіть із цих слів речення, ставлячи на початок виділене слово. Запишіть.
3. Про що розповідається в реченні? Підкресліть це слово однією лінією. На яке питання воно відповідає?
4. Що саме сказано про кущі? Підкресліть це слово двома лініями. На яке питання воно відповідає?
! Член речення, який означає, про кого або про що розповідається в реченні, називають підметом. Підмет відповідає на питання хто? або що?.
Член речення, який указує, що говориться про підмет, називають присудком. Присудок відповідає на питання що робить? що буде робити? що робив? та ін.
5. Які ще слова, окрім підмета і присудка, є членами цього речення? Підкресліть їх так:..........
! Підмет і присудок – це головні члени речення, його основа. Усі інші члени речення є другорядними.


Розв'язання:

2. Кущі (що?) любистку біля хати завжди встають (що роблять?) у пам'яті.