← ГДЗ 3 клас Українська мова Л.О. Варзацька, Т.О. Трохименко 2020 

Будова слова

zoom minus Завдання № 90 zoom plus

Умова:

1. Прочитай слова, чітко вимовляючи наголошений склад.
Вер..с..нь, д..ктант, д..ван, ч..рговий, кал..ндар, м..тро, дят..л, т..атр, в..дмідь, н..діля, кил..м, г..рой, м..даль, ч..р..вики, д..тина, пр..дмет.
2. Запиши слова за алфавітом, вставляючи пропущені букви. Познач наголос. За потреби користуйся орфографічним словником.


Розв'язання:

2. Ведмі́дь, ве́ресень, геро́й, дива́н, дикта́нт, дити́на, дя́тел, календа́р, ки́лим, меда́ль, метро́, неді́ля, предме́т, теа́тр, чергови́й,череви́ки.