← ГДЗ 3 клас Українська мова Л.О. Варзацька, Т.О. Трохименко 2020 

Іменник

zoom minus Завдання № 203 zoom plus

Умова:

1. Прочитай вірш. Про який засів на рідній землі мріяв Великий Кобзар?
Орися ж ти, ниво,
долом та горою,
та засійся, чорна ниво,
волею ясною!
Орися ж ти, розвернися,
полем розстелися,
та посійся добрим житом,
долею полийся!
Тарас Шевченко
2. У прямому чи переносному значенні вжито виділені слова? Поясни, як ти їх розумієш.
3. Випиши з вірша іменники. Постав до них питання й виділи закінчення.


Розв'язання:

3. Нив[о] (що?), дол[ом] (чим?), гор[ою] (чим?), вол[ею] (чим?), пол[ем] (чим?), жит[ом] (чим?), дол[ею] (чим?).