← ГДЗ 3 клас Українська мова Л.О. Варзацька, Т.О. Трохименко 2020 

Прикметник

zoom minus Завдання № 242 zoom plus

Умова:

1. Прочитайте текст, уставляючи пропущені закінчення прикметників. Доберіть до тексту заголовок.
За найсвятіш.. річ уважали козаки з «бусурменами» воювати. Йшли походом на турецьк.. або татарськ.. міста. А найчастіше робили собі велик., човни – чайками звалися, та й пускалися Дніпром у море. Приставали до побережи., міст, нападали й випускали невільників на волю. їздили під самий Константинополь. Підкрадалися між турецьк.. кораблі. Під самим носом у турецьк.. султана руйнували передмістя.
За Михайлом Грушевським
2. Поясніть правопис виділених слів.
3. Спишіть текст, уставляючи пропущені закінчення. Визначте рід і число прикметників.
4. Підкресліть: І варіант – три дієслова із префіксами; II варіант – три прикметники із суфіксами. Позначте ці частини основ.


Розв'язання:

За найсвятішу (ж. р., одн.) річ уважали козаки з «бусурменами» воювати. Йшли походом на турецькі ( множ., прикметник) або татарські (множ., прикметник) міста. А найчастіше робили собі великі (множ.) човни – чайками звалися, та й пускалися Дніпром у море. Приставали (дієслово) до побережних (множ.) міст, нападали (дієслово) й випускали (дієслово) невільників на волю. Їздили під самий Константинополь. Підкрадалися між турецькі (множ.) кораблі. Під самим носом у турецького (ч. р., одн., прикметник) султана руйнували передмістя.