← ГДЗ 3 клас Українська мова Л.О. Варзацька, Т.О. Трохименко 2020 

Будова слова

zoom minus Завдання № 100 zoom plus

Умова:

1. Прочитайте слова. Як вимовляються глухі приголосні звуки перед дзвінкими у поданих словах? Зверніть увагу на написання цих слів.
боро[д]ба - боротьба, бо боротися
моло[д]ба - молотьба, бо молотити
про[з]ба - просьба, бо просити
2. Спишіть слова парами. Підкресліть букви, що позначають сумнівні приголосні звуки.
3. Складіть і запишіть речення: І варіант - зі словом боротьба; ІІ варіант - зі словом просьба.
4. Зробіть висновок, як перевірити написання слів із сумнівними приголосними звуками. Звірте свої міркування з правилом.
! Щоб перевірити написання слова із сумнівним приголосним звуком, треба змінити слово або дібрати до нього спільнокореневе так, аби після сумнівного приголосного стояв голосний звук: нігті, бо ніготь; просьба, бо просити.
Написання окремих слів потрібно запам’ятати або перевіряти за словником.


Розв'язання:

2. Боротьба - боротися, молотьба - молотити, просьба - просити.
3.
І варіант. Сьогодні в класі була боротьба за краще читання.
ІІ варіант. Я виконала просьбу друга.