← ГДЗ 3 клас Українська мова Л.О. Варзацька, Т.О. Трохименко 2020 

Дієслово

zoom minus Завдання № 290 zoom plus

Умова:

1. Прочитайте текст. Який він: науковий чи художній?
Грім та блискавка
Блискавка – це велетенська іскра, яка спалахує в небі під час грози.
На верхівках грозових хмар дуже холодно, тому краплинки води перетворюються на крижинки. Крижинки постійно рухаються, стикаються одна з одною і від тертя електризуються. Коли електричні заряди накопичуються, в небі спалахує блискавка. Від надзвичайно високої температури блискавки повітря миттєво нагрівається і розширюється. У результаті відбувається вибух, який ми називаємо громом.
Грім часто викликає в людей страх, але боятися варто не грому, а блискавки. Якщо цей сильний електричний розряд влучить у людину, вона може загинути.
Із часопису
2. Доповніть і запишіть речення.
Блискавка – це .... Від високої температури блискавки ....
3. Підкресліть дієслова. Усно поставте до них питання. Визначте, у якому часі й числі вжито ці дієслова.
4. До дієслів теперішнього часу доберіть одну із форм майбутнього часу. Користуйтеся зразком із вправи 288.


Розв'язання:

2-3. Блискавка – це велетенсь іскра, яка спалахує (одн., теп. ч.) в небі під час грози. Від високої температури блискавки повітря миттєво нагрівається (одн., теп. ч.) і розширюється (одн., теп. ч.).
4. Що робе? спалахує - Що буде робити? буде спалахувати.
Що робе? нагрівається - Що буде робити? буде нагріватися.
Що робе? розширюється - Що буде робити? буде розширюватися.