← ГДЗ 3 клас Українська мова Л.О. Варзацька, Т.О. Трохименко 2020 

Дієслово

zoom minus Завдання № 293 zoom plus

Умова:

1. Прочитайте вірш.
Цю краплиночку роси
ти додому віднеси.
Батько скаже:
– Хлопче,
що це палахкоче?
Мати запитає:
– Що це в тебе сяє?
Блискітки-зірниці?
Іскра блискавиці?
Що ти маєш, синку? –
Я скажу:
– Росинку!
Микола Петренко
2. Які дієслова-синоніми вживає поет, змальовуючи росинку? Із чим її порівнює?
3. Випишіть дієслова: І варіант – теперішнього часу і доберіть до них форми майбутнього часу; ІІ варіант – майбутнього часу і доберіть до них форми теперішнього часу.


Розв'язання:

3.
І варіант
Палахкоче (теп.ч .) – запалахкоче, буде палахкотіти, палахкотітиме (майб. ч.)
Сяє (теп. ч.) – засяє, буде сяяти, сяятиме (майб. ч.);
Маєш (теп. ч.) – будеш мати, матиме (майб. ч.).
ІІ варіант
Віднеси (майб. ч.) – несе (теп. ч.);
Скаже (майб. ч.) – каже (теп. ч.);
Запитає (майб. ч.) – питає (теп. ч.);
Скажу (майб. ч.) – каже (теп. ч.).