← ГДЗ 3 клас Українська мова Л.О. Варзацька, Т.О. Трохименко 2020 

Будова слова

zoom minus Завдання № 147 zoom plus

Умова:

1. Прочитай текст. Поясни правопис виділеного слова.
Лагідний материн наспів засівав дитячу душу любов’ю до людей, до всього живого. Під звуки неньчиної пісні виростали поети і композитори, філософи і мудреці, просто люди. Якби не мамина пісня, яким убогим було б наше життя!
За Василем Скуратівським
2. Спиши речення з окличною інтонацією.
3. Заміни подані словосполучення іншими за зразком. Спільно кореневі слова розбери за будовою.
Зразок. Материнська мова - мова матері.
материн наспів - ...
неньчина пісня - ...
мамина любов - ...
4. Поміркуй, якого значення надає словам суфікс -ин-.


Розв'язання:

2. Якби не мамина пісня, яким убогим було б наше життя!
3. Завдання №  147 - Будова слова - ГДЗ Українська мова 3 клас Л.О. Варзацька, Т.О. Трохименко 2020