ГДЗ 3 клас Українська мова М.С. Вашуленко, С.Г. Дубовик, Н.А. Васильківська 2020 

ГДЗ Українська мова 3 клас М.С. Вашуленко, С.Г. Дубовик, Н.А. Васильківська (2020 рік)
  • Автори:
  • Рік видання: 2020
  • Видавництво: Освіта, Київ

Розділ 1. Текст стор. 4-30

§ 1. Що таке текст стор. 4-5

§ 2. Мета тексту. Типи текстів стор. 6-9

§ 3. Засоби зв'язку речень у тексті стор. 10-11

§ 4. Будова тексту стор. 12-19

§ 5. Спостереження за ознаками текстів різних стилів стор. 20-21

§ 6. Порівняння художніх і науково-популярних описів стор. 22-23

§ 7. Спостереження за роллю абзаців у тексті стор. 24-25

§ 8. Складання плану тексту стор. 26-27

§ 9. Робота з медіатекстами стор. 28-30

Розділ 2. Речення стор. 31-46

§ 10. Речення стор. 32-33

§ 11. Види речень за метою висловлювання та інтонацією стор. 34-37

§ 12. Звертання стор. 38-41

§ 13. Члени речення стор. 42-43

§ 14. Зв'язок слів у реченні стор. 44-46

Розділ 3. Слово. Значення слова стор. 47-58

§ 15. Багатозначні слова стор. 48-49

§ 16. Пряме і переносне значення слів стор. 50-51

§ 17. Близькі за значенням слова-синоніми стор. 52-55

§ 18. Протилежні за значенням слова-антоніми стор. 56-58

Розділ 4. Будова слова стор. 59-100

§ 19. Закінчення слова, його роль у реченні стор. 60-63

§ 20. Основа слова. Частини основи стор. 64-65

§ 21. Спільнокореневі слова. Корінь слова стор. 66-67

§ 22. Наголос стор. 68-69

§ 23. Загальне поняття про орфограму стор. 70-71

§ 24. Ненаголошені звуки [є], [и] в коренях слів. Позначення їх на письмі стор. 72-75

§ 25. Вимова і правопис слів із ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом стор. 76-77

§ 26. Застосування алфавіту стор. 78-79

§ 27. Вимова і написання слів зі звуками [ґ], [дж], [дз], [дз'] стор. 80-81

§ 28. Вимова і написання слів із дзвінкими приголосними звуками в кінці слова і складу стор. 82-83

§ 29. Префікс як значуща частина слова стор. 84-89

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

§ 30. Вимова і написання слів з апострофом стор. 90-93

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

§ 31. Ознайомлення із суфіксом як значущою частиною слова стор. 94-97

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

§ 32. Подовжені м'які приголосні звуки стор. 98-100

1 2 3 4 5 6 7

Розділ 5. Частини мови стор. 101-157

33. Поняття про іменник як частину мови стор. 102-109

34. Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній стор. 110-113

35. Змінювання іменників за числами (однина і множина) стор. 114-117

36. Прийменники і закінчення як засоби вираження зв'язку між словами в реченні стор. 118-121

37. Поняття про прикметник як частину мови стор. 122-123

38. Зв'язок прикметників з іменниками стор. 124-125

39. Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками стор. 126-127

40. Узгодження прикметника з іменником у різних формах стор. 128-129

41. Змінювання прикметників за родами стор. 130-133

42. Спостереження за роллю прикметників у мовленні стор. 134-137

43. Поняття про числівник як частину мови стор. 138-139

44. Вимова і правопис найуживаніших числівників стор. 140-143

45. Поняття про дієслово як частину мови стор. 144-145

46. Зв'язок дієслова з іменником стор. 146-149

47. Час дієслів стор. 150-153

48. Написання не з дієсловами стор. 154-157

Популярні ГДЗ: