ГДЗ 3 клас Українська мова М.С. Вашуленко, С.Г. Дубовик, Н.А. Васильківська 2020 Частина 1

ГДЗ Українська мова 3 клас М.С. Вашуленко, С.Г. Дубовик, Н.А. Васильківська (2020 рік) Частина 1

Автори:

Даний посібник містить ГДЗ Українська мова за 3 клас. Автори: М.С. Вашуленко, С.Г. Дубовик, Н.А. Васильківська Видавництво: Освіта, Київ. Повні і докладні відповіді до вправ!

Розділ 1. Текст стор. 4-30

§ 1. Що таке текст стор. 4-5

§ 2. Мета тексту. Типи текстів стор. 6-9

§ 3. Засоби зв'язку речень у тексті стор. 10-11

§ 4. Будова тексту стор. 12-19

§ 5. Спостереження за ознаками текстів різних стилів стор. 20-21

§ 6. Порівняння художніх і науково-популярних описів стор. 22-23

§ 7. Спостереження за роллю абзаців у тексті стор. 24-25

§ 8. Складання плану тексту стор. 26-27

§ 9. Робота з медіатекстами стор. 28-30

Розділ 2. Речення стор. 31-46

§ 10. Речення стор. 32-33

§ 11. Види речень за метою висловлювання та інтонацією стор. 34-37

§ 12. Звертання стор. 38-41

§ 13. Члени речення стор. 42-43

§ 14. Зв'язок слів у реченні стор. 44-46

Розділ 3. Слово. Значення слова стор. 47-58

§ 15. Багатозначні слова стор. 48-49

§ 16. Пряме і переносне значення слів стор. 50-51

§ 17. Близькі за значенням слова-синоніми стор. 52-55

§ 18. Протилежні за значенням слова-антоніми стор. 56-58

Розділ 4. Будова слова стор. 59-100

§ 19. Закінчення слова, його роль у реченні стор. 60-63

§ 20. Основа слова. Частини основи стор. 64-65

§ 21. Спільнокореневі слова. Корінь слова стор. 66-67

§ 22. Наголос стор. 68-69

§ 23. Загальне поняття про орфограму стор. 70-71

§ 24. Ненаголошені звуки [є], [и] в коренях слів. Позначення їх на письмі стор. 72-75

§ 25. Вимова і правопис слів із ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом стор. 76-77

§ 26. Застосування алфавіту стор. 78-79

1 2

Популярні ГДЗ: